پیام سال نو فرمانده عمومی قوای آیساف در کابل

۲ حمل ۱۳۹۳

جنرال جوزف اف دانفورد فرمانده عمومی قوای آیساف در افغانستان، سال نو 1393 را به نمایندگی از همه کشورهای ائتلاف، به ملت و مقامات بلند پایه دولتی افغانستان تبریک گفت و برای این مردم  یک سال شگوفا و موفق آرزو کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این پیام فرمانده آیساف آمده است که افغانستان درسال گذشته دارای دستآورد های عظیمی بوده است.

پولیس و اردوی افغانستان ثابت ساختند که خودکفا بوده و می توانند به تنهایی از مردم افغانستان محافظت نمایند. اقدمات شجاعانه و قهرمانانۀ آنها نشان دهندۀ از خودگذری های آنها برای یک افغانستان با ثبات بوده است. با این حال هم، این موفقیت ها بدون فدا کاری  نبوده است. 

در این پیام آمده است ما می دانیم که فداکاری های نیروهای امنیتی افغان و مردم افغانستان بزرگ بوده است ما از همۀ شما به خاطر دوستی و مهمان نوازی متداوم شما تشکر می نماییم.

فرمانده عمومی آیسف در افغانستان، سال جدید ۱۳۹۳ را یک دورۀ حساس در تاریخ افغانستان خوانده و گفته که ما میدانیم انتخابات شانزدهم حمل سال ۱۳۹۳ برای افغانها بسیار مهم است.  ما در سیاست انتخابات بی طرف خواهیم ماند، اما  برای یک فضای امن هنگام رای دهی افغانها، به حمایت خود از پولیس و اردو ادامه خواهیم داد.

این انتخابات شماست و ما منتظر تصمیم گیری شما هستیم. ما درعقب مردم افغانستان، اردوی و دولت شان ایستاده ایم.

همچنین آقای دانفورد ابراز تأسف کرده که مردم افغانستان در سه دهه گذشته بسیار رنج برده اند. ما خواهان صلح به زودترین فرصت هستیم.  صلح، رفاه و ثبات بزرگترین آرزوی ما برای افغانها در سال آینده است.

فرمانده قوای آیساف، از خداوند متعال خواسته مردم بزرگ افغانستان و تمام کشور های صلح دوست جهان را به امن خود داشته باشد.

1393

2014

افانستان

پام

جنرال

دانفورد

قوای ایساف

کرزی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.