پولیس کابل در تلاش دستگیری یک عضو مجلس است

جنرال ظاهر رئیس تحقیقات جنایی فرمانده پولیس کابل، از رئیس جمهور و پارلمان کشور خواسته است که دستور دستگیری الله گل مجاهد نماینده مردم ده سبز کابل را صادر کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس تحقیقات جنایی فرمانده پولیس کابل امروز در یک نشست خبر در کابل گفت، اسناد موثق در اختیار دارد که الله گل مجاهد، در ترور، اختطاف های مسلحانه، دزدی و جرایم سازمان یافته در شهر کابل دست دارد.

به گفته وی، این عضو مجلس از صلاحیت های وظیفه ایی خود در پارلمان و حزب خویش سوء استفاده کرده و اقدام به ترور، آ دم ربایی و جرایم سازمان یافته در شهر کابل می کند.

او افزود که بیشتر جرایم، ترور و آدم ربایی در خانه الله گل مجاهد در سطح شهر کابل سازماندهی می شود و شمار از از  قاتلان، آدم ربایان و دزدان مسلح در آنجاهستند.

او می گوید، در زدوخورد که میان ماموران پولیس و افراد الله گل مجاهد در ده سبز کابل سه روز قبل صورت گرفت، یکصدوسی کیلو “امونیم هایدرید” از نزد برادر مجاهد بدست ماموران پولیس افتاده است که از آن در ساخت بمب های کنار جاده ای استفاده می شود.

جنرال ظاهرگفت هم اکنون الله گل مجاهددر  منطقه ده سبز بیش از شصت فرد مسلح غیرقانونی دارد و آقای ظاهر یازده سند را در اختیار دارد که رد پای الله گل مجاهد درترور، آدم ربایی و دزدی مسلحانه دیده می شود.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *