پولیس فعالیت یک شرکت امنیتی را در کابل مسدود کرد

۲۰ جدی ۱۳۹۲

پولیس وزارت امور داخله کشور، یک شرکت امنیتی خصوصی را به دلیل نداشتن مجوز و فعالیت غیرقانونی در کابل مسدود کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این شرکت امنیتی در نتیجه عملیات کشفی توسط پولیس جنایی فرماندهی پولیس کابل مسدود شده است.

براساس معلومات وزارت امورداخله، این شرکت بنام گاردولد افغان می باشد و مالک اصلی این کمپنی شخصی بنام دان فیارد یک شهروند بریتانیایی بوده است.

این شهروند بریتانیایی به اتهام داشتن ۱۲۹ میل  اسلحه و ۱۴۸ پایه مخابره که به گونه غیر قانونی در کابل فعالیت داشته از سوی پولیس بازداشت شده است.

قضیه تحت بررسی نهاد های عدلی و قضایی جریان دارد.

پولیس

سالنگ-مسدود-دو روز سه شب

غیر قانونی

کابل

کمپن


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.