پرتاب یک دختر از منزل چهارم یک بلندمنزل در شهر مزار شریف

۳ جدی ۱۳۹۶

یک دختر جوان صبح امروز (3 جدی) از منزل چهارم رضوان مارکیت واقع در حوزه اول شهر مزار شریف پایین پرتاب شده و جان باخته است.

شیرجان درانی سخنگوی پولیس بلخ ضمن تایید این رویداد به خبرگزاری خاورمیانه گفت که تحقیقات در این باره آغاز شده است.

به گفته آقای درانی تا هنوز هویت این دختر و علت رویداد نیز مشخص نشده است.

در رضوان مارکیت کورس های آموزشی زبان انگلیسی فعالیت دارند و واضح نشده است که این یک خودکشی بوده و یا که این دختر از سوی کسی دیگری پایین پرتاب شده است.

محراب الدین ابراهیمی-خبرنگار زون شمال

بلخ

خودکشی

دختر

مزار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.