پاکستان هیچ اقدامی علیه تروریستان نکرده و سازمان استخباراتی آن با تروریستان پیوند دارد

۲۳ سرطان ۱۳۹۵

قانونگذارن، اعضای کانگرس و کارشناسان امریکا ضمن اینکه خواهان قطع شدن کمک ها و حمایت های مالی به پاکستان شدند، مدعی هستند که این کشور هیچ اقدام مناسبی برای مبارزه با ترویستان انجام نداده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جلسه استماعیه کمیته امور خارجی کانگرس امریکا، شب گذشته با حضور شماری از کارشناسانان و قانونگذاران این کشور برگزار شد.

در این نشست، قانونگذاران و کارشناسان امریکایی خواهان قطع حمایت های مالی برای پاکستان شده و می گویند که این کشور، هیچ اقدامی در راه مبارزه با دهشت افگنان انجام نداده است.

بیل روگیو، مدیر مسوول لانگ وار ژورنال و عضو بنیاد دفاع از دموکراسی گفت که تمام مساعدت های مالی باید متوقف شود.

imu2

به باور وی، باید وقفه ای در این راه ایجاد شود تا وضعیت تحت کنترول بیاید؛ زیرا کمک به بخش تعلیم و تربیه پاکستان در تقویت تندروان به مصرف می رسد.

قانونگذاران امریکایی می ‌گویند که کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان مسلح در قلمرو پاکستان نشان داد که در حمایت آن کشور از طالبان مسلح هیچ تردیدی وجود ندارد.

از سوی دیگر، روگیو در جواب این سوال که پاکستان دوست امریکا است یا دشمن؟ گفت :«یقیناً که دشمن است. پاکستان شاید با بعضی گروه های که تهدیدی برای آن کشور است مانند طالبان پاکستانی و یا تحریک اسلامی ازبکستان بجنگد؛ اما این کشور از شمار زیاد سازمان های تندرو که از سوی وزارت خارجه امریکا به عنوان گروه های دهشت افگن خارجی شناخته میشود، حمایت می کند.»

در عین حال، تریشیا بیکن، استاد دانشگاه امریکایی گفت که پاکستان نه تنها به خاطر منافع خود در کشمیر بلکه به خاطر هراس از این که مبادا هند در سرحدات غربی پاکستان نفوذ خود را توسعه بخشد؛ از گروه های طالبان مسلح و حقانی حمایت میکند.

به گفته وی، با اعمال فشار از جانب امریکا و جامعه جهانی تا حدی از این حمایت ها کاسته شده است؛ اما تا اکنون مهمترین حمایتی را که پاکستان برای این گروه های تندرو فراهم کرده است و ادامه می دهد مهیا ساختن پناه گاه های امن برای آنان است.

کمیتۀ فرعی امور خارجی کانگرس امریکا با بررسی این اظهارات و گواهی های ارائه شده در مجلس استماعیه، یک ارزیابی مجدد و آگاهانه تری از اولویت های سیاست خارجی امریکا در ارتباط به اسلام آباد را روی دست خواهد گرفت.

امریکا پس از حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ بیش از ۳۳ میلیارد دالر را برای مبارزه با دهشت افگنی به پاکستان مساعدت کرده است.

افغانستان

پاکستان

کانگرس امریکا

ناامنی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed