اسد ۱۸, ۱۳۹۹

پاپ فرانسیس: اسلام دین خشونت نیست

katoرهبر کاتولیک های جهان در اظهاراتی گفته که اسلام دین خشونت نبوده و این اشتباه است که تروریسم را زاییده اسلام بدانیم.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در اظهاراتی معرفی کردن اسلام با خشونت را اشتباه دانسته و نابرابری های اجتماعی و پول پرستی را عامل تروریسم خوانده است.

پاپ فرانسیس در بین خبرنگاران تاکید کرد:” به نظر من این اشتباه است که اسلام را دین خشونت بدانیم ”

وی در جواب به سوال درباره قتل یک کشیش در کلیسا در فرانسه گفت: در تمام ادیان یک گروه کوچک بنیادگرایان وجود دارد، حتی در دین مسیحیت نیز این چنین گروه وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگر صحبت از خشونت اسلام شود، باید از خشونت کاتولیک ها نیز صحبت شود. همه مسلمانان اهل خشونت نیستند.

پاپ اضافه کرد: هنگامی که پول به خدا تبدیل شود و به جای انسان محور قرار بگیرد تروریسم رشد می کند و دیگر چاره ای وجود ندارد.

وی همچنین افزود: این شکل ابتدایی تروریسم علیه بشریت است. نبود فرصت اقتصادی عامل اصلی تروریسم است.