… و حالا وزارت مبارزه با حوادث طبیعی!

084AC7D9-9FAD-44DE-AEB5-F22F9DDB5A62_mw1024_s_nبا تصمیم رئیس جمهور، ریاست مبارزه با حوادث طبیعی با تشکیل بزرگتر به وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی ارتقا یافت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیان، ویس برمک، امروز (چهارشنبه ۲۹ میزان) به عنوان وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی گماشته شد.

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور در مراسم معرفی وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی، اظهار داشت که افغانستان یک کشور حادثه خیز است و مدیریت آن نیاز به تشکیلات وسیع و منظم دارد.

به گفته وی، با نزدیک شدن فصل سرما، مردم در شرایط حساس و دشوار قرار دارند و ریاست مبارزه با حوادث طبیعی باید از نگاه ظرفیت و تشکیلات به یک اداره اساسی و کلیدی تبدیل شود.

دانش افزود که به همین منظور، ریاست مبارزه با حوادث طبیعی با تشکیلات گسترده تر و مسوولیت های بیشتر به وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی ارتقا می یابد.

وی این کار را گامی آغازین برای مدیریت مبارزه با حوادث طبیعی دانسته و بیان داشت که این اداره از نگاه بودجوی و حقوقی تقویت می شود و «ویس برمک» نیز به عنوان وزیر آن ایفای وظیفه می کند.

در عین حال، ویس برمک اظهار داشت که مسوولیت بزرگی را به دوش گرفته و تلاش می کند تا با همکاری دیگر ارگانهای ذیربط، برای حل مشکلات مردم در فصل سرما و حوادث طبیعی، تدابیر لازم اتخاذ نماید.

گفتنی است که افغانستان همه ساله و در فصل های سرما و بعد از آن، با مشکلات زیاد طبیعی مواجه شده و مردم نیز همه ساله مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته اند.

Author

About Author