وزیر دفاع روسیه برای تجهیز نیروهای امنیتی افغان اعلام آمادگی کرد

n00058737-bسرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه در دیدار با جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که کشورش نیروهای امنیتی افغانستان را تجهیز می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شایگو در این دیدار که روز گذشته در مسکو انجام شد اطمینان داده که کشورش موضوع اعطاى کمک‌های نظامى و تخنیکى، به نیروهاى امنیتی افغانستان را مثبت ارزیابى کرده است.

به گفته او، کشورش در یک وقت معین نیروهای امنیتی افغانستان را کمک‌ نظامی خواهد کرد.

جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان چند روز قبل برای دیدار با مقام‌های روسیه به منظور کمک نظامی به نیروهای امنیتی و گسترش روابط دوجانبه در رأس یک هیأت بلند پایه وارد مسکو شده است.

آقای دوستم در دیدار با سرگى شایگو وزیر دفاع و رییسان اوپراسیون و کشف عمومى وزارت دفاع روسیه، پیشنهادهای را در خصوص مبارزه با طالبان و داعش و تجهیز نیروهای امنیتی به جانب روسیه مطرح کرده است.

هیأت افغانستان از روسیه و کشورهای دیگر خواسته تا در قسمت تروریزم بی‌تفاوت نباشند و کمک‌های‌شان را برای مبارزه با آنان «بیشتر و منسجم» کنند.

سپس مقام‌های دولتی روسیه به پیشنهاد دولت افغانستان موافق کرده و گفته‌اند، آن را مورد بررسی همه‌جانبه قرار خواهند داد.

روسیه از کشورهای قدرت‌مند نظامی است. مقام‌های حکومتی افغانستان همواره از این کشور خواسته تا نیروهای امنیتی این کشور را تجهیز کند.