سرطان ۲۶, ۱۳۹۹

وزیر خارجه: افغانستان با هفت شبکه تروریستی مبارزه می کند

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس مقامات عالی رتبه سازمان همکاری های شانگهای در مسکو گفته است که افغانستان با هفت نوع تهدید امنیتی و شبکه های تروریسم مبارزه می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر امور خارجه افغانستان، روز چهارشنبه (۱۳ جوزا) جهت اشتراک در کنفرانس مقامات عالی رتبه سازمان همکاری های شانگهای، عازم مسکو گردید.

آقای ربانی ضمن اشتراک در کنفرانس تحت “عنوان امنیت و ثبات در منطقه” سخنرانی نیز کرده است.

وزیر امور خارجه کشورمان گفته است که تروریسم در سطوح ملی، منطقه یی و بین المللی، به عنوان بزرگترین چالش محسوب می شود و این پدیده شوم، بدون تفکیک مرز و جغرافیای مشخصی، به تهدید حیات انسان های بی گناه و اخلال امنیت در منطقه و جهان ادامه می دهد.

او گفت: تا جایی که به افغانستان بر می گردد، تروریسم یک پدیده داخلی نبوده، بلکه ریشه آن با عوامل منطقه یی پیوند دارد. با آن هم، از حدود دو دهه بدینسو، ما در خط مقدم جنگ با تروریسم ایستاده ایم.

به گفه وزیر خارجه، نیروهای امنیتی افغانستان در مقابله با تعداد زیادی از گروه های تروریستی دارای انگیزه های گوناگون چون طالبان، شبکه حقانی، تحریک طالبان پاکستان، تحریک اسلامی ترکستان شرقی، تحریک اسلامی ازبکستان، القاعده و داعش، قربانی های عظیمی را متحمل می گردند.

وی افزود اکثریت این گروه ها اهداف و مقاصد منطقه یی و بین المللی داشته و افغانستان قطعاً مقصد نهایی آن ها نیست.

او گفت: نیروهای شجاع امنیتی ما، با پرداخت بهای جنگ با تروریزم، نه تنها از تمامیت ارضی کشور ما دفاع می کنند، بلکه به حفظ امنیت و ثبات در منطقه و جهان کمک می نمایند.

وزیر خارجه کشورمان گفت: با این حال، افغانستان به تنهایی قدرت بردوش کشیدن تمام این بار را ندارد. منافع و مسئولیت های همه ما ایجاب می کند که برای مبارزه مشترک و همآهنگ با تروریزم اراده قوی داشته باشیم.”

همچنان آقای ربانی از علاقمندی افغانستان برای عضویت کامل در سازمان همکاری های شانگهای سخن گفت و خواهان حمایت کشورهای عضو در این عرصه گردید.

گفتنی است که در این کنفرانس، نگرانی کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری های شانگهای از ناحیه تروریزم و افراط گرایی و تهدیدهای نوظهور امنیتی در منطقه مورد بحث قرار گرفته، بر ضرورت مبارزه مشترک و همآهنگ با آن تأکید به عمل آمد.