وزیر امور خارجه با سفیر تاجیکستان در کابل دیدار کرد

۱۳ اسد ۱۳۹۵

ملاقات با سفیر تاجیکستانصلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز جهارشنبه با “شرف الدین امام” سفیر جمهوری تاجیکستان در کابل دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دیدار دو طرف پیرامون پیشرفت ها در تطبیق توافقاتی اخیر که میان مقام های رهبری دو کشور صورت گرفته است، صحبت کردند.

اخیرا رئیس جمهورغنی و رئیس اجرایی حکومت افغانستان به تاجیکستان سفر کرده بودند و در آن سفر مقامات دو کشور روی مسایل مختلف یک سلسله توافقاتی داشته اند.

وزیر خارجه و سفیر تاجیکستان در دیدار امروز شان در باره همکاری های کنسولگری دو کشور منجمله تبادله و انتقال محکومین به حبس و افتتاح مجدد جنرال کنسولگری تاجیکستان در شهر فیض آباد بدخشان، بحث و گفتگو نمودند.

تاجیکستان

خارجه

دیدار

ربانی

صلاح الدین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed