وزارت مبارزه با مواد مخدر با داخله ادغام شد

۷ دلو ۱۳۹۷

بر اساس فرمان تازه رئیس جمهور در پیوند به کاهش ادارات دولتی، این بار وزارت مبارزه با مواد مخدر با وزارت امور داخله ادغام شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فرمان ادغام این دو وزارت امروز (7دلو) از سوی رئیس جمهور صادر شده و در فرمان آمده است که این امر به منظور تحقق به‌ موقع و مؤثر اهداف و اولویت‌ های دولت صورت گرفته است.

بر اساس این فرمان، تعدیلات لازم در تمامی اسناد تقنینی مربوط وارد و در مراجع ذیربط طی مراحل می‌ گردد و الی نهایی ‌شدن روند این ادغام، پیشبرد و تعمیل کلیه صلاحیت‌ ها و مسؤولیت‌ های قانونی آمر اعطای درجه اول وزارت یادشده به عهده وزیر امور داخله می‌ باشد.

ریاست جمهوری گفته است که این فرمان در راستای تأمین حکومتداری خوب، نهادینه ‌سازی اصلاح اداره عامه، فراهم ‌آوری زمینه مؤثر انجام تمامی وظایف و فعالیت‌ های مربوط به طرح و ترتیب پالیسی‌ ها و راهبردها در امر مبارزه علیه مواد مخدر، تنفیذ قانون، کاهش تقاضا به مواد مخدر، معالجه معتادین و تأمین معیشت بدیل از سوی نهادهای اصلی آن، با توجه به تعهدات افغانستان از طریق اسناد معتبر پالیسی بالاخص از مجرای چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان در خصوص تداوم و فراهم‌ آوری معیشت بدیل برای دهاقین و تطبیق قانون در برابر قاچاقبران مواد مخدر و رفع تداخل وظیفوی میان نهادهای دولتی در امر مبارزه علیه مواد مخدر و تحقق اصل صرفه‌جویی در مصارف، صادر شده است.

در فرمان آمده است که وزارت امور داخله مؤظف است تا در هماهنگی با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه، اداره ملی احصائیه و معلومات و سایر نهادهای ذیربط، کلیه وظایف وزارت مبارزه با مواد مخدر را مورد بازنگری قرار دهد.

همچنین کمیته تخنیکی طرح تشکیل جدید ادغام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به وزارت امور داخله از لحاظ تشکیلاتی و بودجوی را در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت مالیه طی مدت سه ماه ترتیب خواهد کرد.

این در حالی است که پیش از این نیز چندین بار شماری از نهادهای دولتی با دیگر نهادها ادغام شده بودند.

ادغام

مبارزه با مواد مخدر

وزارت داخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.