وزارت مالیه افغانستان گزارش”رویترز” را رد کرد

29 سپتامبر 2014

وزارت مالیه افغانستان گزارش خبرگزاری”رویترز” مبنی بر تاخیر در پرداخت حقوق مامورین دولت را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رویترز در یک گزارش به قول محمد آقا کوهستانی، رئیس عمومی خزاین وزارت مالیه  نوشته بود که پرداخت حقوق مامورین دولت با تأخیر مواجه خواهد شد.

شماری از رسانه های داخلی نیز این خبر را به همین شکل انعکاس داده بودند.

وزارت مالیه با نشر خبرنامه ای این گزارش را رد کرده و گفته است هیچگونه تأخیری در پرداخت حقوق مامورین دولت رخ نخواهد داد.

در خبرنامه تاکید شده که وزارت مالیه افغانستان همه ساله، به افتخار ایام دو عید (عید سعید فطر و قربان)تلاش کرده که حقوق مامورین دولت را قبل از ایام عید پرداخت کند.

وزارت مالیه اعلام کرد که در شرایط دشوار کنونی چند ماه است که مصارف بودجۀ عادی از جمع آوری عواید داخلی کشور صورت میگیرد و اکثر عواید ماهوار در نیمۀ ماه شمسی به خزانۀ دولت واریز میشود.

این وزارت افروده است که به دلیل تاخیر در جمع آوری عواید که در طول یک سال گذشته پیش آمده خزانۀ دولت به اندازۀ کافی ذخیرۀ پولی ندارد که حقوق ماه میزان 1393 را در ایام مبارک عید قربان قبل از تاریخ پانزدهم ماه جاری پرداخت کند.

مامورین دولت حقوق میزان را مانند ماه های دیگر در نیمۀ دوم ماه به شکل کامل دریافت خواهند کرد.

 

پرداخت

حقوق

رسانه ها

مالیه

وزارت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.