وزارت‌خانه‌های افغانستان در مصرف بودیجه سال 1396 ناکام بودند

۲ جدی ۱۳۹۶

وزارت‌خانه‌های افغانستان در سال 1396 فقط 65 درصد بودیجه خود را مصرف کرده اند، این در حالیست که سال مالی 1396 ختم شد و بودیجه سال جدید از سوی پارلمان هم منظور نشد.

این در حالیست که وازرت مالیه افغانستان گفته است که در سال مالی جدید پروژه‌های انتقالی وجود ندارد و پروژه‌های جدید شامل بودیجه توسه‌یی شده است.

اول جدی هر سال، سال مالی ختم می‌شود و وزارت‌خانه نمی‌توانند برای پروژه‌های توسعه‌یی پول بگیرند و نمی‌توانند پول شان را در عملی شدن پروژه‌های زیربنایی هزینه کنند.

وزارت خانه‌های معادن، معارف، ترانسپورت و مخابرات در مصرف بودیجه خود ناکام بودند، این در حالیست که اکثر مردم افغانستان تا هنوز از نبود ترانسپورت شهری رنج می‌برند.

همچنان در به گفته آگاهان اکر معادن افغانستان استخراج شود افغانستان می‌تواند سرپای خود ایستاده شوند.

برخی از آگاهان همچنان گفته اند که وزارت خانه‌ها بودیجه خود را خیالی طرح می‌کنند و در آخر سال در مصرف بودیجه خود ناکام می‌مانند و این زمینه فساد را نیز فراهم می‌کنند.

این در حالیست که گفته می‌شود وزارت تحصیلات عالی افغانستان هر ساله بخاطر مصرف بودیجه خود در زمستان دانشگاه کابل و دیگر تاسیسات را رنگ می‌کنند تا میزان مصرف بودیجه خود را بالا نشان بدهند.

 

بودیجه

سال 1396

مصرف

ناکام


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.