واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر به حمله انتحاری روز سه شنبه

17 سپتامبر 2014

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلفات ملکی ناشی از حمله انتحاری در شهر كابل را یک عمل ضد اسلامی خوانده و این عمل را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن آرزوی شفای عاجل برای مجروحان در حمله انتحاري درشهر كابل ، این اقدام مخالفان دولت رامنحیث عمل غیر اسلامی و ضد انسانی ،در تضاد با احکام دین مبین اسلام‌، قوانین نافد‌ه کشور، اصول و قواعد بشردوستانه بین‌المللی ‌دانسته، با لحن شديد محکوم می‌کند.

 در تداوم وقايع خشونت بار، روز سه شنبه 25 سنبله در ‌اثرحمله انتحاری درنزديكی ستره محكمه واقع سرک ميدان هوايي شهر كابل، 12تن ازهموطنان بیگناه ملکی وغیر نظامی ما زخمی شدند.

 کمیسیون ‌یکبا‌ر دیگر از ارگان‌های امنيتی دولت مجدانه می‌خواهد که در تأمين امنيت شهروندان كشور کوشش مسئولانه بیشتری صورت داده، ‌از زندگي، جان و مال شهروندان كشور، حراست به عمل آورند.

هم‌چنین از نهادهای امنیتی، كشفي و قضایی دولت خواستار است که عاملا‌ن چنين قضايا را شنا‌سايی کرده ومطابق قانون مورد مجازات قراردهند.

انتحاری ،

حقوق بشر،

حمله

واکنش ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.