واکنش رئیس جمهورغنی در پیوند به رد فرمانش از سوی مجلس

غنی جمهورمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به رد فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی ریاست جمهوری از سوی مجلس نمایندگان واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهورغنی گفته است که با احترام کامل به صلاحیت‌های شورای ملی، عدم تصویب فرمان تقنینی را یک عقبگرد در عرصۀ آوردن اصلاحات انتخاباتی می‌دانم.

اعضای مجلس نمایندگان در نشست امروز خود برای بار دوم فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی ریاست جمهوری را با اکثریت آرا رد کردند.

در همین حال آقای غنی تاکید کرده است که حکومت و مردم توقع داشتند تا در صورت عدم موافقۀ وکلای محترم به مواد قانون، تعدیلات مورد نظر شان‌را پیشنهاد و بعداً به تصویب قانون می‌پرداختند تا روند اصلاحات تکمیل و آمادگی برای برگزاری انتخابات سریعتر می شد.

در این بیانیه افزوده که بر اساس موافقۀ اعضای شورای امنیت ملی و دستور رئیس جمهور، دو کمیتۀ ویژه به رهبری وزارت خانه‌های داخله و مالیه، برای تأمین امنیت انتخابات و دریافت منابع مالی کار را آغاز کرده است.

به همین ارتباط، رئیس جمهور نامۀ را عنوانی ملل متحد به خاطر اهمیت برگزاری انتخابات و جلب کمک های جهانی به این پروسه فرستاده است.

در پرتو تصمیم جدید ولسی جرگه، حکومت افغانستان تمامی تلاش‌ها را برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها انجام خواهد داد و به همین منظور بعد از بررسی‌های حقوقی و مشوره با نهادهای مرتبط، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی روند اصلاحات را دنبال خواهد کرد.