واکنش حقوق بشر در پی بازداشت بیش از 300 زن در بحرین

۲۵ اسد ۱۳۹۴

ebb856fb35ddf549dc09f3279b523ea2_XLمسؤول امورزنان، کودکان و روابط بین الملل در مرکز حقوق بشر بحرین با اشاره به بازداشت بیش از ۳۰۰ زن بحرینی از آغاز انقلاب مسالمت آمیز مردم این کشور، برلزوم پایبندی دولت به پیمان های حقوقی و قوانین بین المللی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از منامه پست، ” نضال السلمان” گفت که دولت بحرین باید در راستای پایبندی به پیمان های حقوقی بین المللی مانند پیمان بین المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی و توافق سیداو، به کرامت انسانی افراد احترام بگذارد.

السلمان در گفتگو با روزنامه “المغرب” با اشاره به اینکه شمار زیادی از زنان بحرینی به طور ظالمانه در بازداشت به سر می برند، افزود بسیاری از زنان به علت بیان نظرات خود و مطالبه آزادی درمعرض شکنجه قرار گرفته و از کار بیکار شده اند.

نضال السلمان افزود بحرین از لحاظ تعداد زندانیان، با توجه به میزان جمعیتش بیشترین تعداد زندانی ها را دارد؛ در سال ۲۰۱۴ سی و یک زن در بحرین بازداشت شدند که برخی ازآنان بعداً آزاد شدند و برخی دیگر همچنان در پشت میله های زندان درحبس به سر می برند.

وی افزود که از سال ۲۰۱۱ ،بیش از ۳۰۰ زن در بحرین بازداشت شده و شماری از آنان به علت حمایت از حقوق بشر و دعوت به اصلاحات مورد شکنجه قرار گرفته اند.

السلمان اظهار داشت ” ظاهراً اینگونه به نظر می رسد که دولت بحرین به مسائل زنان توجه می کند و گروه های سیاسی را ملزم به توجه به قضایای زنان می کند، اما درواقع همه کسانی که رژیم آل خلیفه آنان را درمناصب عالی گماشته است، به خاندان حاکم وابسته اند و یا ازطرفداران رژیم هستند و هدف ازاین اقدام ، بهبود بخشیدن به وجهه زنان بحرینی در نزد جهانیان و ممانعت از افشای اوضاع بد زنان در جامعه بحرین است.

انقلاب

بازداشت

بحرین

حقوق بشر

حکومت

زنان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed