وارد شدن تلفات سنگین بر طالبان مسلح و داعشیان

هوایی اردوی ملیوزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی و امنیتی عملیات مشترک تهاجمی و تعرضی را به هدف سرکوب هراس افگنان راه اندازی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این عملیات ها به هدف سرکوب دشمنان و و محافظت از جان ومال مردم در ولسوالی های ولایات ننگرهار، خوست، پکتیکا، غزنی، قندهار، ارزگان، باد غیس، تخار بدخشان و هلمند انجام شده است.

در این عملیات ها ده ها تن دهشت افگن به شمول ۱۶داعشی کشته و بیش از۶۵ تن دیگر شان زخمی شده اند .

عملیات مشترک نیرو های دفاعی و امنیتی به حمایه قوتهای توپچی و هوائی صورت گرفته در مربوطات ولسوالیهای کوت ،اچین وحصارک ولایت ننگرهار ۴۹ تن دهشت افگن بشمول ۱۶ تن داعشی کشته و ۵۴ تن دیگر شان زخمی شده اند.

اردوی ملی به عنوان نیروی دفاعی کشور با تمام توان، حاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامش مردم است.

همچنین درجریان این عملیات ها ۷ تن از منسوبین اردوی ملی نیز به درجه رفیع شهادت نایل گردیده اند.