هشتم ثور ۱۳۷۱

بیست و هفت سال پیش مجاهدین افغانستان بعد از نزدیک به ۱۴ سال موفق به شکست ارتش شوروی شده و حکومت داکتر نجیب را سقوط دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امروز (هشتم ثور) مصادف است با بیست و هفتمین سالگرد پیروزی مجاهدین در برابر حکومت کمونیستی وقت به رهبری داکتر نجیب الله.

مجاهدین بعد از ۱۴ سال به پیروزی دست یافته و صبغت الله مجددی به عنوان اولین رئیس جمهور دوره مجاهدین برای دو ماه بر اریکه قدرت تکیه زد.

هشتم ثور ۱۳۷۱ به مثابه پیروزی و افتخار مجاهدین در تاریخ کشور شمرده می شود که توانستند بعد از چهارده سال جهاد، نیروهای  متجاوز شوروی وقت را از افغانستان برانند و بعد حکومت تحت حمایت آنرا با شکست مواجه سازند.

اعضای حزب خلق و پرچم در هفتم ثور ۱۳۵۷ پس از آنکه در برابر نظام نوپای جمهوری در افغانستان به حمایت شوروی وقت کودتا کردند، سردار محمد داوود نخستین رئیس جمهور افغانستان و اعضای خانواده اش را به شهادت رساندند، مردم افغانستان در برابر  حکومت طرفدار شوروی وقت که به ارزش های دینی و فرهنگی حرمت قایل نمی شدند و عالمان دین، بزرگان قوم و افراد متنفذ را به بند زندان می کشیدند، ایستادند.

مجاهدین در برابر دولت کمونیستی جهاد و مبارزه را آغاز کردند و همراه با اکثریت مردم از سراسر افغانستان در مخالفت با نظام طرفدار شوروی وقت به پا خواستند.

حکومت شوروی وقت پس از آنکه بقای نظام همسویش در افغانستان را در خطر دید، قشون سرخ را به کشور سرازیر کرد؛ مردم ما با خصوصیات بیگانه ستیزی که داشتند، در برابر این تجاوز یکبار دیگر تجدید پیمان کردند، به پا ایستادند و با دستان خالی در برابر قشون سرخ تا دندان مسلح قرار گرفتند.

این ایستادگی مردم و مجاهدین در هشتم ثور ۱۳۷۱ نتیجه داد و قشون سرخ شکست خورده و حکومت داکتر نجیب سقوط کرد.

پیروزی هشتم ثور به قیمت حیات  یک و نیم میلیون شهید و بیش از دو ملیون معلول و معیوب و مهاجرت میلیون ها شهروند افغانستان همراه بود؛ اما مجاهدین نتوانستند دستاوردها را حفظ کنند و هر کدام به سمتی و کشوری وابسته شده و درگیری های داخلی شان شروع شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *