نیکلسون، فرمانده جدید امریکا و ناتو در افغانستان خواهد شد

جنرال جان میک نکلسونجنرال جان میک نیکلسون فرمانده نیروهای زمینی ناتو نامزد پست فرماندهی عمومی ماموریت ناتو در افغانستان شده و او باید رای تائید مجلس سنای امریکا را بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در صورت تائید مجلس سنای امریکا ” جنرال جان میک نیکلسون” جاگزین جنرال جان کمپبل فرمانده کنونی امریکا و ناتو در افغانستان خواهد شد.

وزارت دفاع امریکا همزمان با معرفی فرمانده جدید ماموریت ناتو در افغانستان اعلام کرده است که مشکلات زیادی در افغانستان باقی مانده است، اما پیشرفت هایی نیز در یک سال گذشته در این کشور صورت گرفته است.

در خبرنامه “اشتون کارتر” وزیر دفاع امریکا آمده است که “نیکلسون” تجربه فرماندهی گسترده در افغانستان و جهان دارد.

سخنگوی وزارت دفاع به خبرنگاران در واشنگتن گفته است که، وزیر دفاع امریکا کاملا مطمئن است که، رئیس جمهور امریکا جنرال “نیکلسون” را نامزد برای جانشینی جنرال کمپبل می کند.

پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع امریکا می گوید، وزیر دفاع معتقد است که نیکلسون کار سخت جنرال کمپبل را ادامه می دهد و یک آینده روشن را برای مردم افغانستان تامین و با دولت افغانستان در تقویت یک رهبری حرفه ای توانمند امنیتی کمک می کند.

وزارت دفاع امریکا از جنرال کمپبل بخاطر مبارزه با القاعده و جلوگیری آن از دریافت پناهگاه امن و همچنان دریافت راه هایی برای تقویت ظرفیت و توانمندی نیروهای افغان قدردانی می کند.

گفتنی است “جنرال جان کمپبل” از سال ۲۰۱۴ فرماندهی نیروهای امریکا و ائتلاف را در افغانستان بر عهده گرفت و پس از یک و نیم سال، در ماه مارچ سال جاری میلادی مدت ماموریت اش در افغانستان به پایان می رسد.