نمایندگان ناکام در تعیین هیئت اداری

۱۰ سرطان ۱۳۹۸

در دومین دور انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان، هیچ یک از نامزدان موفق به کسب اکثریت آرا نشدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشست امروز (10سرطان) مجلس نمایندگان به انتخاب هیئت اداری اختصاص یافت که در هیچ کدام از پست های معاونیت اول و دوم، منشی و نائب منشی نامزدان موفق به کسب آرای لازم نشدند.

در نشست امروز مجلس، 236 وکیل حضور داشت و هر نامزد برای برنده شدن باید 119 رای به دست می آورد.

در دور دوم انتخابات معاون اول، محمد عالم ساعی و نجیب الله ناصر به رقابت پرداختند که آقای ساعی با کسب 86 رای تایید و آقای ناصر با 109 رای تایید نتوانستند آرای لازم را برای احراز این کرسی به دست بیاورند.

در این روند، 18 رای سفید و 23 رای باطل از سوی نمایندگان استفاده شد.

برای معاون دوم نیز غلام حسین ناصری و همایون شهیدزاده نامزد بودند که هر کدام با اخذ 98 و 113 رای تایید؛ نتوانستند آرای لازم را کسب کنند. در این انتخابات هم 12 رای سفید و 13 رای باطل از سوی نمایندگان استفاده شد.

سیدعظیم کبرزانی و اسدالله شهباز نیز برای کسب کرسی منشی با هم رقابت کردند که آقای کبرزانی با بدست آوردن 91 رای تایید و آقای شهباز نیز با کسب 106 رای تایید نتوانستند به این کرسی برسند.

18 رای سفید و 21 رای باطل از سوی نمایندگان در این انتخاب استفاده شده بود.

برای کرسی نیابت منشی هم فریده حمیدی و عرفان الله عرفان رقابت کردند که هرکدام با بدست آوردن 80 و 103 رای تایید نتوانستند آرای لازم برای کسب نیابت منشی را کسب کنند. در این انتخابات 34 رای سفید و 19 رای باطل استفاده شد.

در پایان، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان اظهار داشت که هیچ یک از نامزدان نتوانستند آرای لازم را بدست آورند؛ بناً مرحله دوم انتخابات چهار پست هیئت اداری فردا (11سرطان) میان نامزدان جدید برگزار می‌شود.

انتخابات

مجلس نمایندگان

هیئت اداری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.