نشست وارسا زمینهء برای برچیدن دامنهء هراس افگنی در کشور

۲۲ سرطان ۱۳۹۵

بغلاننمقام های محلی ولایت بغلان نتایج نشست وارسا را برای تامین امنیت و استقرار حاکمیت در کشور دست آورد بزرگ می دانند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقام های محلی ولایت بغلان با حمایت از نشست وارسا می گویند: تعهد کشورهای عضو ناتو در تامین امنیت، استقرار حاکمیت و ریشه کن سازی هراس افگنان در کشور مؤثر بوده و افغانستان بدون حمایت جامعه جهانی به تنهایی با همه چالش های موجود مبارزه کرده نمی تواند.

عبدالستار بارز والی بغلان این نشست را برای افغانستان خیلی مهم دانسته و تعهدات کشورهای عضو ناتو را در تجهیز ، آموزش و بلند رفتن ظرفیت نظامیان افغان در مبارزه با هراس افگنی را در کشور مؤثر خواند.

به باور والی بغلان حضور نظامیان خارجی و تجهیز و آموزش نظامیان افغان دامنه هراس افگنی و فعالیت مخالفان مسلح دولت را کشور و بویژه ولایت بغلان برچیده و زمینه ترقی و شکوفایی را فراهم می سازد.

نشست وارسا که بتاریخ 8 جولای ( دو روز ادامه یافت ) با اشتراک سران 28 کشور عضو ناتو در شهر وارسا پایتخت کشور لهستان برگزار شد بر علاوه بحث ها روی موضوعات درگیری در اوکراین، درگیری ها در شرق میانه و نقش سلاح های هسته ی، در مورد ماموریت و پشتبانی ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان گفتگو صورت گرفت.

درین نشست؛ تامین امنیت در افغانستان مهم و صلح و ثبات این کشور به معنی ثبات کشور های عضو ناتو خوانده شد.

کمک 5 ملیارد دالری به نیروهای امنیتی افغان و حضور بیش از پنجهزار سرباز خارجی تا سال 2020 از تعهدات مهم این نشست بود که به دولت افغانستان داده شد.

در عین حال شهروندان افغان نیز نتایج نشست وارسا را در آینده سیاسی کشورشان با ارزش می دانند، اما هنوز هم در نزد آنان شک و تردید های مبنی بر تداوم هراس افگنی در افغانستان وجود دارد.

به باور این شهروندان اگر جامعه جهانی به تعهدات شان در افغانستان صادقانه عمل کنند بدون شک دامنه هراس افگنی ازین در کشور برچیده خواهد شد.

افغانستان،

اکراین،

برچیدن ،

بغلان ،

ثبات،

صلح،

لهستان،

ناتو ،

هراس افگنی،

هسته ی،

وارسا،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed