نشست مشترک اتاق تجارت ایران و افغانستان

۴ حوت ۱۳۹۲

نشست مجمع عمومی سالیانه اتاق مشترک تجارت و صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و افغانستان با حضور اعضای هیات رئیسه و سایر اعضای آن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خارومیانه، علاء میرمحمد صادقی، رئیس هیات مدیره اتاق تجارت ایران و افغانستان روز شنبه در نشست این مجمع در تهران ، با بیان این که، این اتاق به توصیه مقامات دو کشور تشکیل شده است، گفت: سیاست اصولی دولت ایران گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و سپس با سایر کشورها است.

علاء میرمحمدصادقی افزود: دولت و ملت افغانستان با ملت و دولت ایران به غیر از همسایگی و مسلمان بودن، دارای زبان مشترک فارسی هستند و این موضوع بر اولویت ارتباطات بیشتر با افغانستان تاکید دارد.

رئیس هیات مدیره اتاق تجارت ایران و افغانستان همچنین تاکید کرد : با وجود این که اقتصاد افغانستان صنعتی نیست و بر محور کشاورزی استوار است اما جمهوری ایران توانسته است بیش از سه میلیارد دالر به افغانستان صادرات انجام دهد.

اتاق تجارت،

افغانستان،

ایران

مشترک ،

نشست ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.