نزدیک ده تُن امونیم نایتریت کشف شد

13173637_690418881096012_5881441752634404518_nپولیس سرحدی ولایت ننگرهار ۹۷۰۰ کیلوگرام امونیم نایتریت را از یک موتر باربری پاکستانی کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه وزارت امور داخله، این مواد به صورت ماهرانه در بین میوه در یک عراده موتر باربری با نمبر پلت پاکستان جابجا شده بود.

وزارت امور داخله می گوید که این موتر در مناطق سرحدی توقف داده شده و مواد آن نیز از سوی پولیس سرحدی ضبط و دو تن نیز در پیوند با آن بازداشت شده است.

در خبرنامه آمده است که تروریستان قصد داشتند از مواد یاد شده در حملات تروریستی استفاده کنند.

امونیم نایتریت از جمله مواد پیش ساز بم و ماین های کنار جاده ای است که تروریستان بیشتر در حملات انفجاری از این مواد استفاده می کنند.

بر اساس یک خبر دیگر، پولیس ولایت هرات در جریان یک عملیات تصفیوی در روستای جوهران ولسوالی غوریان این ولایت، چهار تن را همراه با هفت میل سلاح مختلف النوع و مقداری مهمات و مواد انفجاری بازداشت کرده است.