نخستین مدال بانوان در پاراالمپیک کشور

۴ جوزا ۱۳۹۵

13285724_10207025148124088_1188514172_nتنها دختر تکواندوکار معلول کشور، اولین مدال افغانستان در بخش پاراالمپیک را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ذکیه خدادادی در رشته تکواندو موفق شد در مسابقات انتخابی پاراالمپیک منعقده آفریقای جنوبی، به گردن آویز نقره دست یافت.

مقام های ریاست تربیت بدنی می گویند که این اولین مدال پاراالمپیک افغانستان است که توسط ذکیه خدادادی به دست آمده است و این ورزشکار به عنوان نماینده افغانستان در بخش تکواندوی پاراالمپیک برازیل نیز اشتراک خواهد کرد.

به اساس معلومات ریاست تربیت بدنی، در مسابقات پاراالمپیک آفریقا، ذبیر حیدری نیز در بخش مردان اشتراک کرده است.

این در حالی است که ورزش افغانستان که همه سال یک یا دو ورزشکار در بخش تکواندوی المپیک داشت، امسال موفق به کسب هیچ سهمیه ای در این مسابقات نشده است.

آفریقایی،

افغانستان،

پاراالمپیک،

تکواندو،

دختر،

مدال،

معلول،

منعقده ،

نقره


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed