نتیجه پرونده دوستم نیاز به وقت بیشتر دارد

۳۰ جدی ۱۳۹۵

سخنگوی ریاست جمهوری مدعی شد که پرونده جنرال دوستم با احمد ایشچی یک پرونده حقوقی دانسته و می گوید که رسیده گی به این پرونده از سوی نهادهای عدلی و قضایی نیاز به زمان بیشتر دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هارون چخانسوری در نشست خبری امروز (30جدی) در کابل اظهار داشت که نهادهای عدلی و قضایی بدون هیچ مداخله ای از سوی دولت، به پرونده معاون اول ریاست جمهوری رسیده گی می کنند.

وی تاکید کرد که حکومت تعهد دارد تا در کارهای نهادهای عدلی و قضایی مداخله نکند و گام های بعدی مربوط به این نهادها است و در کنار آن، حکومت وظیفه دارد که به این موضوع رسیده گی شود.

سخنگوی ریاست جمهوری با اشاره به روند استیضاح وزرای کابینه گفت که تا هنوز جواب مکتوب ریاست جمهوری در تاریخ 23 عقرب به ریاست جمهوری نرسیده و انتظار می رود که به زودی جواب آن بیاید و تشویش ها مرفوع شود.

در عین حال، چخانسوری در مورد مذاکرات رئیس جمهور با عطامحمد نور اظهار داشت که رئیس جمهور از روز اول حکومت وحدت ملی بر همه شمول بودن نظام تاکید داشته و بحث با آقای نور هم از همین موارد بوده و در مسایل ملی با آنها مشوره می شود تا تمام اقشار خود را در دولت شریک بدانند.

 

جنرال دوستم

ریاست جمهوری

هارون چخانسوری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.