نامزد برنده ولایت پنجشیر، با تقلب برنده شده است

۳ دلو ۱۳۹۷

بر اساس اسناد موثق و معتبر، نامزد برنده مجلس نمایندگان از ولایت پنجشیر از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی متخلف شناخته شده و باید به سارنوالی معرفی شود؛ اما کمیسیون مستقل انتخابات وی را برنده اعلام کرد.

این اسناد که در اختیار خبرگزاری خاورمیانه قرار گرفته است نشان می دهد که به تاریخ 03/10/1397، کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای «ضل محمد زلمی نوری» را باطل اعلام کرده است.

در این اسناد آمده است که «به ملاحظه اوراق، سایر مستندات مندرج دوسیه های فوق الذکر و بررسی های صورت گرفته، کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی جلسه علنی مورخ 27/09/1397 خویش و با حضور طرفین قضیه، نمایندگان جامعه مدنی ناظر بر انتخابات، ناظرین بین المللی با توجه به اسناد و مدارک اثباتیه، مطابق به  حکم ماده 30 طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی و با هدایت بند 5 ماده 91 قانون انتخابات، تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت پنجشیر ملغی می باشد.»

در این فیصله آمده است که تمام آرای محترم «ضل محمد زلمی نوری» در مراکز رایدهی لیسه کوجان، مکتب خواجه عارف، مکتب امام ابوحنیفه، کوهسور، کربیتاب، مسجد سفید چهر، ملک میرزای شهید و بادقول باطل است.

کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی گفته است که به این اساس، زلمی نوری مطابق حکم ماده 431 و 429 کود جزا، مرتکب جرایم انتخاباتی گردیده و طبق صراحت فقره 2 ماده 97 قانون انتخابات غرض تعقیب عدلی به سارنوالی معرفی گردد.

اما امروز (3دلو)، کمیسیون مستقل انتخابات که گمانه زنی ها در مورد فساد مالی برای جمع آوری رای برای نامزدان در آن وجود دارد، «ضل محمد زلمی نوری» را به عنوان نامزد برنده ولایت پنجشیر برای حضور در مجلس نماینده گان آینده معرفی کرد.

این در حالی است که نامزدان بازنده ولایت پنجشیر از همان زمان اعلام نتایج ابتدایی، دست به مظاهره زده و خواهان رسیده گی جدی به شکایات هایشان شده بودند.

انتخابات

پنجشیر

تقلب


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.