سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

مهاجرتافزایش ناامنی، نبود کار، افزایش بیکاری و باز شدن مرز کشورهای اروپایی به روی مهاجرین، شمار زیادی از شهروندان افغانستان را نیز تشویق به پیمودن راه های صعب العبور و سخت برای رسیدن به زندگی آرام کرد.

بعد از این رویدادها، شمار زیادی از شهروندان کشور از جوان، پیر، زن، مرد، دختر و پسر گرفته همه و همه به ترک کشور فکر کرده و در پی تغییر زندگی برآمدند.

در این راه اما مشقات و مشکلات زیاد نیز موجود بود، شماری از فامیلها، مرد و زن کشته شده و طفل باقی مانده و یا طفل کشته شده و مرد و زن باقی مانده و با مشکلات زیاد به مرزهای آلمان رسیدند.

این سرانجام کار نبود، در حال حاضر شمار زیادی از شهروندان افغانستان در کمپها و یا در مرز آلمان و دیگر کشورهای اروپایی با شرایط سختی حضور دارند و در عین حال، بیکاری و ناامنی در کشور بیداد کرده و شمار زیادی از این افراد نیز به دلیل اینکه جان خودشان و دیگر اعضای فامیلشان در خطر است، دست به این مشکلات زده اند تا در کشورهای اروپایی پناهنده شوند.

اما موضوع جدید و مایوس کننده برای مهاجرین کشور که به اروپا رسیده و یا در کمپها حضور دارند، اعلام خبر اخراج مهاجرینی است که پرونده آنها پذیرفته نشده اند.

اما این بدتر و مایوس کننده تر؛ ایجاد اختلاف در نظرات رئیس جمهور و وزارت امور مهاجرین است؛ بر این اساس که به تازه گی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان اعلام کرده است که کشور ظرفیت لازم برای تامین امکانات زندگی برای مهاجرین را ندارد و از مقام های آلمان و دیگر کشورهای اروپایی خواسته است تا مهاجرین را برگشت ندهند.

از سوی دیگر، ریاست جمهوری اعلام کرده است که افغانستان آماده است تا مهاجرین ردمرز شده را دوباره بپذیرد.

در این رابطه، حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین می گوید :«چنین چیزی و اقدامی از سوی کشورهای اروپایی در پلان نیست، از تمام نیرو و ظرفیت استفاده می کنیم تا شهروندان کشور به عنوان پناهنده پذیرفته شوند.»

وی در مورد اظهارات ریاست جمهوری که مخالف گفته های وزارت امور مهاجرین است؛ بیان داشت که رئیس جمهور صلاحیت دارد که دید مشخصی در مورد مسایل کشور بیان کند و وزارت نیز تطبیق کننده آن است؛ اما دید وزارت این است که باید به عنوان پناهنده پذیرفته شوند.

بر اساس معلومات میاخیل، تاحال وزارت امور مهاجرین آمادگی لازم برای پذیرش مهاجرین دیپورت شده را ندارد؛ چون در برخی از مناطق کشور جنگ جریان دارد و فصل سرما نیز فرا رسیده است.

مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین بیان داشت که شرایط افغانستان با کشورهای پاکستان و بنگله دیش متفاوت است و عملا در کشور جنگ جریان دارد که شمار زیادی از مهاجرین نیز به خاطر جنگ به کشورهای اروپایی پناهنده شده اند.

از سوی دیگر، ریاست جمهوری افغانستان می گوید که حکومت در مورد ایجاد زمینه بازگشت آن عده از شهروندانی که پروندهایشان در کشورهای اروپایی پذیرفته نمیشود، مکلف است که این زمینه را فراهم کند.

بر اساس اظهارات ریاست جمهوری، حکومت آماده است تا شهروندان برگشت شده از کشورهای اروپایی را تحویل بگیرد.

در عین حال، یکتن از شهروندان کشور به نام علی که یک ماه پیش به کمپی در آلمان رسیده است؛ در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت :«با مشکلات زیاد به اینجا رسیدیم، در راه زن و مرد و کودک را می دیدیم که می میرد و یا در دریا غرق می شود.»

وی از مقام های حکومت وحدت ملی خواست که وقتی زمینه کار را در کشور فراهم کرده نمی توانند، حداقل مانع حضور آنها در کشورهای اروپایی نشوند و از مقام های اروپایی بخواهند تا از خروج این پناهنده گان جلوگیری شود.

به گفته این پناهجوی افغانستان، از ترس جان خود به اروپا آمده و با تحمل مشکلات زیاد به این کشور رسیده است و با این موضع گیری های حکومت، بین آنها در پناهنده گان کشورهای دیگر از جمله سوریه تفاوت ایجاد شده و زمینه پذیرش مهاجرین افغانستان کم می شود.

اختلاف نظرها برخاسته از چیست؟

عبدالستار خواصی، نماینده مردم پروان در مجلس نماینده گان به خبرگزاری خاورمیانه گفت :«این اختلاف نظرها و تفاوت ها برخاسته از عدم مدیریت درست و رهبری مناسب است و امید که به زودی مشکلات حل شود.»

وی در مورد مهاجرت شهروندان کشور اظهار داشت که جای تاسف است که شمار زیادی از نیروی جوان و پرقدرت کار کشور را ترک کرده و به نیروی کار کشورهای اروپایی تبدیل می شوند.

به گفته خواصی، حکومت وحدت ملی بر خلاف شعارهایشان، نتوانستند زمینه کار برای جوانان را فراهم کنند و ناامنی نیز به اوج خود رسیده است که این عوامل دست به دست هم داده و زمینه مهاجرت را فراهم می کند.

منبع اظهار داشت که برای تصمیم کشور آلمان برای برگشت مهاجران کشور، فراهم کردن زمینه برگشت مهاجرین مهم نیست، زمینه اشتغال و بیکار نماندن نیروی کار مهم است که حکومت تا حال در این رابطه اقدام جدی نکرده است.

نماینده مردم پروان افزود که در صورت عدم فراهم شدن زمینه کار برای برگشت کننده گان، شرایط کشور بحرانی تر خواهد شد؛ چون شماری از این برگشت کننده گان ممکن است به صفوف مخالفان بپیوندند و آتش جنگ را شعله ورتر سازند.

در رابطه با اختلاف نظرها، حفیظ محمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین معتقد است که هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و هر تصمیمی که ریاست جمهوری بگیرد، وزارت تابع آن است.

به باور وی، تا حال در این رابطه، هیچ صحبتی به طور رسمی صورت نگرفته است که اختلاف نظر بوجود بیاید.

تغییر در دسترخوان مردم!

به باور عبدالستار خواصی، حکومت وحدت ملی در تغییر آوردن در دسترخوان مردم موفق بوده است؛ چون یک لقمه نانی هم که وجود داشت را از آن دسترخوان گرفت و باعث شد تا جوانان کشور را ترک کنند.

در این رابطه، وی معتقد است که در بیکاری جوانان، حکومت و مجلس و همه مقصر هستند که هیچ اقدام جدی را روی دست نگرفته و عملی نساخته اند.

با توجه به این تفاسیر، باید دید شرایط برای مهاجرین و پناهنده گان کشور که شمار زیادی از آنها عزیزانشان را در راه رسیدن به اروپا در پیش چشمشان از دست دادند، چگونه خواهد شد؟

آیا مقام های اروپایی به گفته های ریاست جمهوری افغانستان لبیک گفته و روند خروج مهاجرین را تسریع می بخشد و یا گفته های وزارت امور مهاجرین را ملاک قرار داده و در این روند تجدید نظر می کند؟

سوالهایی که جواب آنها نیاز به وقت و زمان دارد.