پادشاه عربستان: از عملکرد مصر و السیسی راضی نیستم

۱۴ ثور ۱۳۹۴

 پادشاه عربستان در دیدار با سفیر دولت مصر گفت: شرکت نکردن مصر در حمله زمینی به یمن، باعث خجالت ما در بین اعراب شده است و ما نتوانستیم مرحله بعد از حمله هوایی که ورود به یمن بود را انجام دهیم.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ملک سلمان پادشاه عربستان خطاب به عفیفی عبدالوهاب سفیر دولت مصر میگوید: السیسی در قبال کمک ها و حمایت های عربستان از او در روی کار آمدنش در مصر و در دست گرفتن قدرت سیاسی ، باید نیروهای ارتش را برای مداخله نظامی ،به یمن اعزام می کرد.

شاه عربستان میگوید: ما به السیسی وعده تامین پول کافی و حمایت های معنوی خویش را داده ایم و او نباید نگران مسائل داخلی و راضی کردن سران ارتش، احزاب و مردم باشد، سران ارتش را که با دادن پول بیشتر می تواند همراه کند، حزب نور هم که با حمایت ما در مصر فعالیت می کند و موافق اقدامات ما است، اخوان المسلمین هم که در حال احتزار است و درگیر رهایی از زندان، سایر احزاب هم که درگیر امور داخلی مصراند ، مردم مصر هم که مردمی آرام، رام و مطیع شما هستند و چون قرن ها زندگی ساده و برده ای داشته اند در مقابل حکام خود مقاومت نمی کنند و با دادن قول اصلاح امورات زندگی راضی می شوند.

به السیسی بگویید او از ما وعده کمک مالی گرفته است و باید درخواست ما را تمکین کند.

اغراب،

پادشاه عربستان،

مصر،

ناراضی،

یمن،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed