ملکیت برق پارک صنعتی امیرعلی شیر نوائی به آیسا واگذار شد

12695860_1024605084267278_161100814_n

ملکیت ۱۵.۵ کیلومتر لین انتقال برق به پارک صنعتی امیر علی شیر نوائی در ولایت بلخ بر اساس تفاهم با شرکت برشنا، به آیسا واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تفاهمنامه انتقال ملکیت برق ۲۰ کیلووات پارک صنعتی امیرعلی شیر نوائی امروز (۲۰دلو) بین شرکت برشنا و اداره حمایه از سرمایه گذاری به امضا رسید.

بر اساس این تفاهمنامه هزینه ساخت شبکه برق رسانی به پارک صنعتی امیر علی شیر نوائی در ولایت بلخ که ۱۵.۵ کیلومتر طول دارد از بودجه آیسا پرداخت میگردد.

هزینه ساخت این شبکه حدود یک میلیون دالر برآورد شده است.

محمد قربان حقجو، رییس آیسا بر حیاتی بودن انرژی برق برای صنعت تأکید کرده و ابراز امیدواری کرد که، این تفاهمنامه سر آغاز همکاری های بیشتر دو نهاد در راستای رشد اقتصاد کشور باشد .

در عین حال قدرت الله دلاوری رییس شرکت برشنا بر تعهد این شرکت برای تأمین برق با ثبات و معیاری برای پارک های صنعتی کشور تأکید کرد.