ملاقات تعارفی رئیس جمهور غنی با وزرای پیشین حکومت

۱۷ قوس ۱۳۹۳

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز دوشنبه با وزرای پیشین حکومت، ملاقات تعارفی داشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این ملاقات در ارگ ریاست جمهوری انجام شد و رئیس جمهورغنی از تلاشهای وزرای پیشین در راستای خدمتگذاری به مردم افغانستان تشکری کرد.

این ملاقات با حضور دکتر عبدالله عبدالله “رئیس اجرائیه”، سترجنرال عبدالرشید دوستم، سرور دانش معاونین ریاست جمهوری و انجینر محمد خان “معاون اول رئیس اجرائیه” انجام شد.

رئیس جمهور خطاب به وزرای پیشین کابینه گفت که از تجربه ها، دانش و دیدگاه های آنان برای سال های آینده حکومت استفاده خواهد کرد و به نقش و مشوره های آنان نیازمند خواهد بود.

همچنین دکتر عبدالله عبدالله “رئیس اجرائیه” نیز از همکاری وزرای پیشین تشکری کرد و خاطر نشان نمود که در مدت دو ماه که از حکومت وحدت ملی می گذرد با استفاده از مشوره های وزرا در امور حکومت سکتگی به وجود نیامده است.

فاروق وردک وزیر اسبق معارف کشور به نمایندگی از وزرای پیشین حکومت صحبت کرد و از اعتماد رئیس جمهور و رئیس اجرائیه در جریان دو ماه گذشته، تشکری نمود.

وی گفت که در ۱۳سال گذشته به اساس قومیت، حزب و سلیقه های سیاسی یکجا نبودیم بلکه اهداف ملی ما را منحیث یک تیم واحد، نگهداشته بود.

ارگ

عبدالله

غنی

ملاقات

وزرا


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.