ملاعمر: عیدتان مبارک، مخالف تجزیه افغانستان هستم

ملا محمدعمرآخند رهبر طالبان، طی یک  پیام ویدیویی عید سعید را برای مردم افغانستان تبریک گفته است و در این پیام از مخالفت شدید خود در قسمت تجزیه کشوراعلام کرده است .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وى در این پیام، علاوه بر تبریکى عید وتمنای  قبول شدن عبادات افغان ها، به طالبان خود پیروزى ها در  جنگ را تبریک گفته است.

ملاعمر در پیام خود، ازعملیات خالدبن ولید درسال جارى یادآورى کرده و ادعا نموده که با موفقیت به پیش میرود و تلفات سنگین، به مخالفین خود وارد کرده اند.

وى دراین پیام افزوده است: هم اکنون کشور ما از مراحل حساس مىیگذرد و باور داریم که تنها نظام عادلانۀ اسلامى، مستقل و افغان شمول باعث رفاه و آسودگى مردم میشود.

رهبرطالبان، مخالفت شدید خود را با تقسیم و تجزیۀ افغانستان در این پیام نشان داده و افزوده است که با حمایت مردم به هیچ کس اجازه نخواهند داد که در پلان شوم تجزیۀ کشور، کامیاب شوند و کشور را به نام هاى قومى و سمتى تقسیم نمایند.

وى بار دیگر، مخالفت خود را با انتخابات آیندۀ ریاست جمهورى ابراز کرده و از مردم خواسته تا در این پروسه اشتراک نکنند.

موصوف گفته است که نظام اسلامى و استقلال کامل، ارزش هایى است که روى آن، براى هیچنوع معامله حاضر نیستند؛ زیراکه افغان ها در طول تاریخ، تنها براى این دو ارزش قربانى هاى بزرگ داده اند.

ملاعمر گفته است که لازم است براى تجهیز نظام داخلى و بازسازى، به کمک هاى خارجى اتکا صورت نگیرد و جوانان کشور علاوه بر تعلیمات دینى، با علوم عصرى مجهز گردند؛ زیراکه به گفتۀ وى، علوم عصرى در عصر کنونى، از نیازهاى اساسى هر جامعه شمرده میشود.

وى در مورد حاکمیت گفته است: “من بار دیگر مى گویم که تصور انحصار قدرت را به خود ندارم، با تلاش هاى مشترک، براى کشور خود خدمت مى کنیم.”

رهبر طالبان، در مورد پالیسى خارجى گفته است که آنها به کسى آسیب نمى رسانند و نه هم به آنها اجازه میدهند که از خاک افغانستان، به کسى دیگر ضرر برسانند و تحمل ضرر آنها راداشته باشند.

ملا عمر میخواهد که روابط افغانستان منحیث یک کشور مستقل اسلامى، با سایر کشورهاى جهان با احترام متقابل استوار باشد.

وی در مورد مذاکرات با جامعۀ بین المللى گفته است که مذاکرات از طریق دفتر، به هدف خروج نیروهاى بین المللى میباشد و در دفتر قطر معلوم شد که طالبان، داراى موقف مستقل و ثابت مى باشند؛ اما خارجى هایی مورد انتقاد قرار گرفته اند که موانع مختلف در مقابل ختم مشکلات ایجاد مى نمایند.

رهبر طالبان در این پیام افزوده است که آنها خواهان انحصار قدرت نیستند و بعد از خروج خارجى ها، به تفاهم ایجاد یک حکومت افغان شمول براى افغان ها باور دارند.

وى افزوده است: “تفاهم بین افغانها هیچ مشکلی  نخواهد داشت؛ زیراکه به اساس اصول و کلتور مشترک  در بین خود میدانند.”

ملاعمر درمورد کمک هاى جهانى گفته است که اگر آنها با حلقات استخباراتى روابط نداشته باشند، پس میتوانند که دربخش صحت، مهاجرین و رساندن موادغذایى در مناطق تحت تصرف طالبان فعالیت نمایند.

او به طالبان خود گفته است که از اذیت مردم جلوگیرى نمایند و دربخش جلوگیرى تلفات ملکى، تلاش هاى بیشتر انجام دهند.

وى افزوده است که مخالفین آنها، عاملین اکثر تلفات ملکى میباشند؛ اما اگر کدام طالب در آن دخیل بود، پس آن را محاکمه خواهند کرد.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *