سرطان ۲۰, ۱۳۹۹

ملاعمر: عیدتان مبارک، مخالف تجزیه افغانستان هستم

ملا محمدعمرآخند رهبر طالبان، طی یک  پیام ویدیویی عید سعید را برای مردم افغانستان تبریک گفته است و در این پیام از مخالفت شدید خود در قسمت تجزیه کشوراعلام کرده است .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وى در اين پيام، علاوه بر تبريکى عيد وتمنای  قبول شدن عبادات افغان ها، به طالبان خود پيروزى ها در  جنگ را تبريک گفته است.

ملاعمر در پيام خود، ازعمليات خالدبن وليد درسال جارى يادآورى کرده و ادعا نموده که با موفقيت به پيش ميرود و تلفات سنگين، به مخالفين خود وارد کرده اند.

وى دراين پيام افزوده است: هم اکنون کشور ما از مراحل حساس مىيگذرد و باور داريم که تنها نظام عادلانۀ اسلامى، مستقل و افغان شمول باعث رفاه و آسودگى مردم ميشود.

رهبرطالبان، مخالفت شديد خود را با تقسيم و تجزيۀ افغانستان در اين پيام نشان داده و افزوده است که با حمايت مردم به هيچ کس اجازه نخواهند داد که در پلان شوم تجزيۀ کشور، کامياب شوند و کشور را به نام هاى قومى و سمتى تقسيم نمايند.

وى بار ديگر، مخالفت خود را با انتخابات آيندۀ رياست جمهورى ابراز کرده و از مردم خواسته تا در اين پروسه اشتراک نکنند.

موصوف گفته است که نظام اسلامى و استقلال کامل، ارزش هايى است که روى آن، براى هيچنوع معامله حاضر نيستند؛ زيراکه افغان ها در طول تاريخ، تنها براى اين دو ارزش قربانى هاى بزرگ داده اند.

ملاعمر گفته است که لازم است براى تجهيز نظام داخلى و بازسازى، به کمک هاى خارجى اتکا صورت نگيرد و جوانان کشور علاوه بر تعليمات دينى، با علوم عصرى مجهز گردند؛ زيراکه به گفتۀ وى، علوم عصرى در عصر کنونى، از نيازهاى اساسى هر جامعه شمرده ميشود.

وى در مورد حاکميت گفته است: “من بار ديگر مى گويم که تصور انحصار قدرت را به خود ندارم، با تلاش هاى مشترک، براى کشور خود خدمت مى کنيم.”

رهبر طالبان، در مورد پاليسى خارجى گفته است که آنها به کسى آسيب نمى رسانند و نه هم به آنها اجازه ميدهند که از خاک افغانستان، به کسى ديگر ضرر برسانند و تحمل ضرر آنها راداشته باشند.

ملا عمر ميخواهد که روابط افغانستان منحيث يک کشور مستقل اسلامى، با ساير کشورهاى جهان با احترام متقابل استوار باشد.

وی در مورد مذاکرات با جامعۀ بين المللى گفته است که مذاکرات از طريق دفتر، به هدف خروج نيروهاى بين المللى ميباشد و در دفتر قطر معلوم شد که طالبان، داراى موقف مستقل و ثابت مى باشند؛ اما خارجى هایی مورد انتقاد قرار گرفته اند که موانع مختلف در مقابل ختم مشکلات ايجاد مى نمايند.

رهبر طالبان در اين پيام افزوده است که آنها خواهان انحصار قدرت نيستند و بعد از خروج خارجى ها، به تفاهم ايجاد يک حکومت افغان شمول براى افغان ها باور دارند.

وى افزوده است: “تفاهم بين افغانها هیچ مشکلی  نخواهد داشت؛ زيراکه به اساس اصول و کلتور مشترک  در بين خود ميدانند.”

ملاعمر درمورد کمک هاى جهانى گفته است که اگر آنها با حلقات استخباراتى روابط نداشته باشند، پس ميتوانند که دربخش صحت، مهاجرين و رساندن موادغذايى در مناطق تحت تصرف طالبان فعاليت نمايند.

او به طالبان خود گفته است که از اذيت مردم جلوگيرى نمايند و دربخش جلوگيرى تلفات ملکى، تلاش هاى بيشتر انجام دهند.

وى افزوده است که مخالفين آنها، عاملين اکثر تلفات ملکى ميباشند؛ اما اگر کدام طالب در آن دخيل بود، پس آن را محاکمه خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *