مقبره داوود خان اعمار می شود

533e61481b1a1

با ایجاد کمیسیونی از سوی رئیس جمهور، مقبره داوود خان، رئیس جمهور فقید افغانستان اعمار می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای آورده است که مقبره داوود خان در تپه تاج بیگ شهر کابل قرار دارد.

به نقل از خبرنامه، دستور ایجاد این کمیسیون بعد از دیدار رئیس جمهور با محمدنادر نعیم، بزرگان و منتفذین ولایت قندهار صادر شد.

در این دیدار که شام دیروز انجام شد، بزرگان ولایت قندهار خواهان اعمار مقبره داوود خان شدند که رئیس جمهور غنی گفت که بخاطر اعمار این مقبره علاوه بر هزینه ای که از سوی دولت تخصیص داده خواهد شد، مبلغ ۲۰ هزار دالر را نیز از پول شخصی خویش به مصرف خواهد رساند.

رئیس جمهور غنی افزود که برای مصارف متباقی اعمار مقبره رئیس جمهور فقید کشور و اعضای خانواده اش، یک صندوق وجهی نیز ایجاد خواهد شد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد که در ترکیب کمیسیونی که طرح و پلانگذاری امور ساختمانی مقبره شهید سردار محمد داوود خان را به عهده خواهد داشت، نماینده گان نهاد های امنیتی و دفاعی کشور نیز شامل خواهند بود.

Author