معصوم ستانکزی نامزد وزارت دفاع ملی به مجلس معرفی شد

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان، معصوم ستانکزی نامزد وزیر وزارت دفاع ملی کشور را برای گرفتن رای اعتماد رسما به مجلس نمایندگان معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ارگ ریاست جمهوری با نشر بیانیه ای اعلام کرد که قدم شاه شهیم به عنوان رییس ستاد ارتش و جنرال عبدالخالق به عنوان معاون اول وزارت دفاع ملی تعین شده اند.

پست وزارت دفاع از چند ماه به این سو خالی بود و در پست ستاد ارتش شیر محمد کریمی و در معاونیت وزارت دفاع عنایت الله نظری اجرای وظیفه میکردند.

معصوم ستانکزی از سوی محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع ملی کشور معرفی شده است.

قرار است آقای ستانکزی در جریان هفته جاری آرای تایید و یا هم رد اعضای مجلس نمایندگان را بگیرد.