مظاهره کننده گان خواهان توزیع هرچه زودتر شناسنامه های برقی شدند

14 ژانویه 2016

12508886_778249565653624_3375430329244470874_nمظاهره کننده گان در کابل، ضمن اینکه حکومت را متهم به بی عدالتی در تاخیر توزیع شناسنامه های الکترونیکی کردند، خواهان توزیع هرچه زودتر این شناسنامه ها شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، «جنبش دفاع از قانون توزیع تذکره»، امروز (۲۴جدی) راه پیمایی اعتراضی را نسبت به عدم توزیع شناسنامه های برقی و تاخیر در این روند، راه اندازی کرده بود.

بر اساس برنامه از پیش تعیین شده، قرار بود تا مظاهره کننده گان در چهارراهی فواره آب تجمع کنند که با ممانعت پولیس روبرو شده و از رسیدن به این منطقه منع شدند.

این عمل پولیس واکنش مظاهره کننده گان را به دنبال داشته و آدمک هایی که گویا رئیس جمهور و رئیس اجراییه هستند را آتش زدند.

مظاهره کننده گان در پایان قطع نامه ای چهار ماده ای صادر کردند که در آن آمده است که قانون ثبت و احوال نفوس که از سوی رئیس جمهور توشیح شده است، باید زودتر عملی شده و شناسنامه های برقی باید هرچه زودتر توزیع شود.

همچنین در این قطع نامه آمده است که هرگونه تلاش برای دستبرد در قانون توشیح شده ثبت و احوال نفوس، کشور را به سوی هرج و مرج می کشاند و ارگ ریاست جمهوری باید مجری قانون باشد و عدم تطبیق و عملی شدن قانون ثبت و احوال نفوس به معنی ترویج قانون شکنی خواهد بود.

به گفته مظاهره کننده گان توزیع شناسنامه‌های برقی، یک گامِ نهایت مهم و مؤثر برای توسعه‌ افغانستان است و این امر، آمار دقیق شهروندان کشور را روشن ساخته و جلوی جعل و تقلب را می گیرد.

این در حالی است که به تازه گی شماری از کارمندان ریاست شناسنامه های برقی از کار برکنار شده و روند توزیع این شناسنامه های تا هنوز معلوم نیست.

الکترونیکی ،

برقی

تذکره،

تقلب،

جعل ،

راهپیمایی،

شناسنامه،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed