مردم در عاشورا توانستند امنیت خود شان بگیرند، حکومت چرا نمی‌تواند؟

۲۹ میزان ۱۳۹۶

در روزهای عاشورا حسینی طرح امنیتی را که استاد محقق به شورای امنیت پیشنهاد کرده بود یک بخش آن پذیرفته شد که مربوط می‌شد به امنیت مساجد در کابل و این کار توسط اهالی منطقه انجام شد و این طرح کارگر افتاد و مردم توانستند در روز عاشورا امنیت تکیه‌خانه‌ها و مساجد را بگیرند و تروریستان نتوانستند هیچ کدام حملۀ را انجام بدهند؛ تنها یک حمله انتحاری در سرک ششم قلعه فتح الله انجام یافت که آن هم به گونۀ مهار شد.

در ماه های گذشته حملات که تروریستان بر امکان مقدس انجام دادند و در حملۀ دیروز که بر مسجد امام زمان شد همه تقریباً از یک شیوه استفاده کردند و نقدی که بر نهادهای امنیتی وارد میشود این که است که چطور دشمن می‌تواند چندین حمله را در امکان مقدس انجام بدهد؟ هیچ راهکاری تا حال نساخته اند؟ اگر ساخته اند چرا کارگر نیست؟

در حمله دیروز گفته میشود که پولیس یک ساعت بعد به محل حاضر شد و زخمیان رویداد را مردم در موترهای شخصی به شفاخانه‌های شخصی انتقال داده اند. که اکثریت شان در راه جان دادند. نقدی دیگر که بر نهادهای امنیتی وارد میشود این است که چرا در این چنین حملات که در کابل و سایر ولایت‌های افغانستان اتفاق می افتد هم‌آهنگی ندارند و نمی‌توانند منسجم عمل کنند تا حد اقل بتوانند از میزان تلفات بکاهند.

همین طور گزارش های وجود دارد که در حمله که در مسجد امام زمان در خیرخانه انجام شد پولیس دیر وقت رسید و اگر سروقت میرسیدند شاید میزان تلفات کم می‌شد.

به هر حال این روند سالهاست که ادامه دارد و اگر حکومت یک برنامۀ جامع، مدون و قابل تطبیق نداشته باشد امکان دارد که میزان تلفات در این سال بیشتر از هر سال دیگر باشد، قسمی‌که در این ماه میزان تلفات بیشتر شده است و این برای حکومت وحدت ملی یکی ناکامی محسوب خواهد شد.

میزان تلفات نیروهای امنیتی هم در این ماه بیشتر شده از انتحاری در قومندانی امنیه پکتیا، کمپ شمشوی قندهار، غزنی شروع تا کمین‌های که در راه افراشته اند؛ دشمنان مردم افغانستان حملات را انجام دادند که سبب کشته شدن یک رقم درشت نیروهای امنیتی شد.

راهبرد جدید امریکا هم فکر می کنم کاری به حال مردم افغانستان ندارد، امریکا راهبرد اعلان می‌کند چون استراتیژی دراز مدتش حکم میکند و قدرت‌های منطقه‌ای هم امریکا را در افغانستان زیر فشار قرار میدهند و اینجا قربانی مردم عام و نیروهای امنیتی افغانستان است.

 

 

امنیت

حکومت

عاشورا

مردم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.