محمد همايون خيری رئيس عمومی تربيت بدنی و سپورت شد

۲۵ جدی ۱۳۹۴

ارگ افغانستان ۰۰۱محمد اشرف غنی،  رئيس جمهور با صدور فرمان محمد همايون خيری را به حيث رئيس عمومی تربيت بدنی و سپورت تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به تأسی از حكم فقره ١٣ ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان،  محمد همايون خيری در بست خارج رتبه، به حيث ریيس عمومی تربيت بدنی وسپورت تعیین شده است.
رئیس جمهور از خداوند متعال توفيقات مزيد برای آقای خیری  در اجراي وظایف محوله شان استدعا کرده است.

خیری

سپورت

عمومی

غنی

فرمان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed