مبارزه مشترک نیروهای امنیتی افغانستان علیه هراس افگنان

۲۶ سنبله ۱۳۹۳

وزارت امورداخله، دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با صدور اعلامیه مشترک بر مبارزه علیه هراس افگنان طالب در این کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نیروهای امنیتی افغانستاتن مشترکآ اعلام کردند که با حقانیت کامل، در برابر اهداف شوم و جنگ نا روای هراس افگنان طالب و سایر گروه های تروریستی، برای حفظ ارزش های ملی و تمامیت ارضی کشور، مسوولیت ایمانی و وجدانی خود را به گونه شبانه روزی و روحیه عالی اسلامی ادا خواهند کرد.

در این اعلامیه، نیروهای امنیتی از مردم افغانستان به ویژه علمای بزرگ دینی و بخصوص استاد عبدالرب رسول سیاف، مبنی حمایت بی دریغ شان از نیروهای امنیتی و ارج گذاشتن به وظایف مقدس و بر حق این نیروها که در برابر جنگ نا مشروع و غیر اسلامی هراس افگنان طالب و گروهای تروریستی قرار دارند، سپاسگذاری کرده است.

در اعلامیه آمده است که اخیرآ پشتیبانی و حمایت بی درنگ مردم و علمای دینی، به نیروهای امنیتی کشور انگیزه داده است تا با روحیه عالی میهنی، در برابر هرگونه فعالیت هراس افگنان طالب، گروه های تروریستی شبکه حقانی، لشکر طیبه، جنبش جنگوی، جنبش افراطی ترکستان شرقی و سایر گروه های تروریستی، بجنگند.

مسئولان نیروهای امنیتی افغانستان گفته اند که شکی نیست که طالبان به عنوان یک گروه متحجر مذهبی ریشه ها و بیشه های زیادی در بیرون از مرز های افغانستان دارد وبرخی کشورهای منطقه بانی و حامی وفا دار این گروه هستند.

اما نیروهای ملی امنیتی، مردم ، علمای دین، روشنفکران، خبره گان سیاسی همه و همه  به صراحت تمام  از طریق اماکن مقدس دینی، رسانه ها و انزار عمومی اعلام می کنند که ما از طالبان نفرت داریم. طالبان و حامیان داخلی و خارجی این گروه را در هرجا که باشد در هم می کوبیم.  حتا کسانی را که عبا و قبای روحانی بر تن کرده و به منبر مسجد سکان گزیده باشد و به نفع طالبان سخن بگوید.

در این اعلامیه آمده که رویکرد روز افزون ضد تفکر طالبانی در کشور به روشنی آفتاب نشان می دهد که طالب و طالبانیزم دیگر در افغانستان نه تنها که خریدار ندارد بلکه با موج عظیم و خود جوشی از انزجار و نفرت عمومی نیز روبروهستند.

نیروهای امنیت ملی افغانستان اطمینان می دهند که با تمام توان و انگیزه عالی میهنی، در راستای مبارزه با تروریزم و افراط گرایی، سترسرحدات، دفاع از ارزش های ملی و اسلامی، مبارزه با جرایم سازمان یافته، تامین صلح پایدار در کشور و زمینه سازی برای رشد اقتصادی و شگوفای افغانستان با ثبات به گونه خسته گی ناپذیر تلاش خواهند کرد.

 

طالبان

مشترک

نیروهای امنیت

هراس افگنان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.