مبارزه با مواد مخدر نیازمند جدی همکاری کشورهای منطقه

754802BF-B014-4B77-AF95-B3A2C32611EF_mw1024_s_nافغانستان به تنهایی توانایی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن را ندارد و نیازمند همکاری کشورهای منطقه به ویژه همسایگان است.

این مطلب را بازمحمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در دیدار با معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخله ایران ابراز داشته و افزود که وزارت داخله افغانستان تلاش دارد که با جدیت و اراده قوی تر موضوع مبارزه با مواد مخدر را در برنامه های خود اجرایی کند.

به گزارش خاورمیانه و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت داخله ایران، احمدی؛ تروریسم، امنیت، دهشت افگنی و مواد مخدر را به عنوان چالشی بزرگ در افغانستان دانست.

به گفته وی، مواد مخدر به عنوان یک چالش جدی در سطح بین المللی و منطقه است و وجود محدودیت های موجود در افغانستان موجب شده است که این کشور به تنهایی نتواند اقدامات لازم را در زمینه مبارزه با مواد مخدر انجام دهد و نیاز به همکاری و هماهنگی های بیشتر کشورهای همسایه به ویژه ایران است.

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله اظهار داشت که با رفع خلاء های موجود در زمینه اداره پولیس مبارزه با مواد مخدر بتوانند مبارزه جدی با پدیده قاچاق مواد مخدر دنبال و عملی شود.

در عین حال، داکتر ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخله ایران در دیدار با معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله با اشاره به مسئولیت ایران در خصوص موضوعات مرتبط با امنیت، مواد مخدر، و تروریست های حاضر در افغانستان از تشکیل کمیته هایی برای اجرای توافقات مشترک میان دو کشور خبر داد.

وی اظهار داشت که ناامنی، شرارت، اقدامات تروریستی و مهاجرت در منطقه ناشی از آثار پدیده مواد مخدر است.

این در حالی است که متاسفانه افغانستان از نگاه کشت و قاچاق مواد مخدر در صدر کشورهای جهان قرار دارد.