لیبرمن: اسرائیل باید هشدار های نصرالله را جدی بگیرد

آویگدور لیبرمن،رهبر حزب اسرائیل بیتنوآویگدور لیبرمن،رهبر حزب اسرائیل بیتنو، هشدار داد که اسرائیل باید تهدیدات و اظهارات سید حسن نصرالله را جدی بگیرد.

لیبرمن در حالی این اظهارات را بیان کرده است که نصرالله در سخنرانی خود گفته بود که این سازمان پس از رهایی از جنگ داخلی سوریه، نگاه خود رامعطوف به اسرائیل خواهد ساخت.

نصرالله در حضور نادر خود در اجتماع عمومی شیعیان لبنان در روز عاشورا، با لحنی تهدید آمیز امریکا و رژیم صهیونیستی را مورد خطاب قرار داد واظهار داشت ،همانگونه که این سازمان در گذشته با رژیم صهیونیستی وارد مبارزه شده، در آینده نیز این عمل را ادامه خواهد داد.

او وعده دادکسانی که فکر می کنند که ما از سنگر خود عقب نشینی نموده وتسلیم می شویم، بدانند که هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد و ما پیروز خواهیم بود.

لیبرمن به عنوان مسئول جلسه امور خارجه کنست وکمیته دفاعی در این جلسه گفت: از اظهارات اخیر نصرالله بسیار نگران شده است و سخنان نصرالله را برای افرادی که معنی آنرا درک نکرده اند ، تفسیر می کنم که این سخنان وی یعنی اینکه، کار ما در سوریه ،تقریبا به پایان رسیده و پس از رهایی از این مشغله، نوبت به شما خواهد رسید».

طبق ارزیابی لیبرمن، در طول یکسال آینده با توافق قدرت های جهان، جنگ سوریه به پایان خواهد رسید وحزب الله از جنگی که در آن نقش تحکیم بخشیدن به دولت رئیس جمهور بشار اسدرا به مدت ۴ سال ،ایفا می نمود، خلاص خواهد شد. نصرالله اذعان داشت که ما ویرانی ها ، شما را تحت نظر گرفته ایم ، فقط باید به ما اجازه دهید تا کار خود را در سوریه به پایان رسانیم .

لیبرمن با انتقاد شدید از برخورد دولت اسرائیل با تهدیدات امنیتی، با تاکید بر اینکه مطمئن نیست دولت رژیم صهیونیستی بتواند با تهدید دیگری از طرف حزب الله مقابله کند گفت:« به اعتقاد من دولتی که به صراحت درماندگی خود را در برابر حماس در غزه وموج ترور در کرانه باختری وبیت المقدس به نمایش می گذارد، توانایی مقابله با تهدیدات را نداشته ونمی تواند در برابر حزب الله وخطرات این گروه ، مقاومت کند.لذا باید خیلی نگران بود».

لیبرمن همچنین افزود:« امیدوارم که نخست وزیر در سخنرانی امروز خود در جلسه امور خارجی کنست وکمیته دفاعی،راهکاری ارائه دهد.آرزو می کنم که دولت کنونی، معنی شعار های نوشته شده روی دیوار را درک کند. از دولت می خواهیم تا درباره نیات ومقاصد خود درباره برخورد با این مسائل ،چیزی به ما بگویند».