لغو یک قرارداد مهم در وزارت مالیه

۲۲ عقرب ۱۳۹۲

 

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه قراردادی که قرار بود روز شنبه 25 عقرب بین وزارت مالیه وبانک انکشاف آسیایی برای توسعه منابع آبی امضا گردد، لغو شد .

 

جزئیات این خبر به زودی پوشش داده خواهد شد .

 

آسیایی

اقتصاد

انکشاف

قرارداد

مالیه

موسسه

وزارت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.