لت و کوب یک دختر خوردسال از سوی شوهرش در بغلان

۲۶ عقرب ۱۳۹۵

یک دختر خوردسال که یک سال قبل بنابر ناداری پدرش به عقد نکاح یک نوجوان 14 ساله در آمده بود، به شدت از سوی شوهر و برادر شوهرش مورد خشونت و لت و کوب قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دختر 14 ساله که بنابر عنعنات ناپسند حاکم بر جامعه قبل از سن بلوغ به شوهر داده شده است، قصه های تلخی از زنده گی مشترک یک ساله اش دارد.

او با توجه به آثار و علایم لت و کوب و داغ میله هایی که در دست و بدنش دیده می شود، می گوید؛ از وقتیکه به خانه شوهر آمده است، کمتر روزهای خوبی را دیده و بیشتر روز و شبش را زیر لت و کوب شوهر و برادر شوهرش سپری کرده است.

وی می گوید :«پدرم که هر دو پایش شل است مرا در 13 سالگی نامزاد کرد از وقتیکه عروسی کردم، شوهرم مرا لت و کوب می کند، شوهرم پشتم را با سیخ داغ کرده، یک برادر شوهرم مرا همرای مرمی تفنگ بادی زد و شوهرم موهایم را کند.»

این دخترخانم که حالا با استفاده از فرصت از خانه شوهر فرار کرده و همراه با دسته ای از موهای کنده شده اش خود را به پولیس رسانده؛ خواهان مجازات شوهر و برادر شوهرش است.

خدیجه یقین رئیس امور زنان بغلان با نکوهش از لت و کوب این دختر خانم، از نهادهای عدلی و قضایی خواستار مجازات شوهر و برادر شوهرش شد.

وی با آنکه دلایل اینگونه خشونت ها را ازدواج های قبل از وقت و اجباری می داند؛ می گوید که این دختر خانم به گونه بیرحمانه ای مورد خشونت قرار گرفته و خانواده اش در یکی از ولایت های دوردست بغلان زنده گی می کنند و اکنون وی بجز ریاست امور زنان بغلان سرپناهی ندارد.

در عین حال، پاسوال نورحبیب گلبهاری فرمانده پولیس بغلان از بازداشت شوهر و برادر شوهر این دختر که متهم به لت و کوب وی هستند خبر میدهد.

به گفته وی، برای بررسی بیشتر این قضیه پرونده متهمین را به نهادهای عدلی و قضایی محول می سازد و تا نهایی شدن این موضوع، این دختر خانم در خانه امن ریاست امور زنان بغلان نگهداری خواهد شد.

شوهر این دخترخانم که حالا در قید پولیس به سر می برد، تائید می کند که خانمش را بخاطر انجام ندادن کارهای خانه و نخواندن نماز مورد لت و کوب قرار داده است.

بر اساس آمار ریاست امور زنان بغلان، از آغاز سال جاری تا کنون، 185 قضیه خشونت علیه زنان در این اداره به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته کاهش را نشان می دهد.

این در حالیست که دو روز پیش، والدین یک دختر 8 ساله ادعای تجاوز بر دخترشان را نموده بودند، که این موضوع از سوی پولیس بغلان بی اساس خوانده شد و رئیس امور زنان که قبلا این موضوع را تایید کرده بود، می گوید والدین این دختر وی را اغفال کرده اند.

بغلان

خشونت علیه زنان

دختر خوردسال

لت و کوب


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.