قهرمانی های نیروهای امنیتی درج تاریخ می شوند

ganiiiiiرئیس جمهور در مراسم افتتاح ساختمان جدید وزارت دفاع ملی اظهار داشت که قهرمانی های نیروهای امنیتی کشور فراموش نشده بلکه با خط زرین درج تاریخ کشور می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ساختمان جدید وزارت دفاع ملی، امروز (۷جدی) با حضور سران حکومت وحدت ملی و جنرال کمبل، فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان افتتاح شد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در این مراسم اظهار داشت که با تکمیل این بنا، اردوی افغانستان یک قدم بزرگ به سمت نهادینه، قوی و مسلکی شدن بر می دارد.

به گفته وی، شهدا و زخمیهای اردوی ملی و بازمانده گان آنها نباید از یاد بروند، بلکه اردو حماسه آفریده و کارنامه های آنها و تمام نیروهای امنیتی درج تاریخ می شود.

غنی اظهار داشت :«همکاریهای دوامدار در آینده موجب ثبات و امنیت خواهد بود، ۱۳۹۴ سال سختی بود، از این جهت یک بار دیگر از هر سرباز و نیروهای نظامی تشکر می کنم.»

به باور رئیس جمهور، ساختمان جدید وزارت دفاع، یک نهاد ملی است که در آن نسلهای آینده افغانستان به قهرمانی خواهند رسید.

آقای غنی افزود که امکانات فراهم شده در این ساختمان در سطح منطقه بی نظیر است و با افراد مسکلی و افسران مسلکی می توان برای تمام سربازان زمینه موفقیت را فراهم کرد.

رئیس جمهور از تمام نهادها، شورای ملی، شوراهای ولایتی، رسانه ها و نهادهای مدنی خواست تا نیروهای امنیتی را حمایت کرده و پشتیبان آنها در جنگ روانی دشمن باشند.

وی تصریح کرد که قربانی های اردو مورد احترام است، هیچ بدیلی برای نهادهای دفاعی کشور وجود ندارد و همه باید پشت نیروهای امنیتی قرار داشته باشند.

از سوی دیگر، رئیس جمهور از واگذاری چند هواپیمای رزمی امریکا به نیروی هوایی در آینده نزدیک نیز خبر داد.

همچنین معصوم استانکزی، سرپرست وزارت دفاع نیز اظهار داشت که ساختمان جدید این وزارت، نماد عزت و قهرمانی های اردوی ملی خواهد بود.

وی افزود که فرزندان ملت افغانستان در گوشه های دوردست قربانی می دهند و این قهرمانی ها و رشادت ها فراموش نخواهد شد.

به باور استانکزی، هنوزهم راه درازی در پیش است و با توجه به کمبودهایی که وجود دارد؛ اردوی در حال رشد و ساختار و تجهیز است.

بر اساس اظهارات منبع، نیروهای امنیتی کشور در حال حاضر در یک مبارزه سراسری با تروریسم قرار دارند و پیشرفت این راه نیاز به کمک جهانی و منطقوی دارد.