قصر سپیدار در 3 ساله‌گی حکومت وحدت ملی، دایکندی را به ارگ بخشید

۱۱ میزان ۱۳۹۶

دایکندی یکی ازولایت‌هایی بود که در تقسیم بندی میان تیم‌های انتخاباتی اصلاحات و تحول به تیم اصلاحات رسیده بود که در تازه ترین مورد والی دایکندی که مربوط تیم اصلاحات و همگرایی بود برکنارشد و والی جدید از طرف ارگ که مربوط تیم تحول و تداوم است مقررشد که این عزل و نصب اعتراض‌هایی را درپی داشت.

شورای هماهنگی مردم دایکندی در قطع‌نامۀ 4 ماده‌ای اعتراض خود را مبنی بر مقرری محمود بلیغ ابراز کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اعضای این شورا گفته اند « از آن‌جای‌که حکومت وحدت ملی بر اساس توافق‌نامۀ سیاسی دو تیمِ اصلاحات وهمگرایی، تحول و تداوم تشکیل یافته است. که از وزارت خانه‌ها تا معینیت‌ها و ولایات بین دو تیم بصورت برابر تقسیم شده است. اما متاسفانه دراین اواخر نابسامانی‌های سیاسی بین این دو تیم زیاد شده است و سهم تیم اصلاحات وهمگرایی از طرف تیمِ مقابل عملاّ از وزارت خانه‌ها، معینیت‌ها تا ولایات نادیده گرفته شده است.»

در ادامه اعضای این شورا گفته اند که ولایت دایکندی سهم تیم اصلاحات وهمگرایی بوده که در تازه ترین مورد والی برحال این ولایت برطرف، و شخص دیگری را بدون در نظرداشت توافق‌نامۀ سیاسی، بنام محمودِ بلیغ که از تیم تحول و تداوم می باشد، بحیث والی جدید دایکندی تعیین نموده است.

این شورا از حکومت وحدت ملی خواسته است که در مورد مقرری‌ها و برکناری‌ها طبق توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی عمل کنند و گفته اند که « مردمِ دایکندی سهم فعال در مشارکت‌های ملی و سیاسی داشته و دارای ظرفیتِ مناسب برای انکشاف متوازن می باشد. ایجاب می کند که حکومت توجهِ مناسب برای حل مشکلات و انکشاف متوازنِ ولایت مذکور، از طریق گزینش‌های مناسب و به جا داشته باشد.»

اعضای این شورا درادامه گفته‌اند که « از اینکه زنان نیم پیکرجامعه را تشکیل داده‌اند، تعهدات سرانِ حکومت وحدت ملی نیز مبتنی بردادن سهم فعال زنان در ادارات دولتی بوده است.اما متاسفانه از34 ولایت افغانستان ،فقط یک خانم در ولایت دایکندی والی بود که آن را بر کنار کرده است. که این خود نقضِ گسترده ی حقوق زنان می باشد.»

درآخر این شورا گفته است که اگر حکومت وحدت ملی طبق توافق‌نامه عمل نکند مردم دایکندی دست به حرکت‌های مدنی خواهند زد.

 

ارگ

حکومت وحدت ملی

دایکندی

سپیدار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.