فیض الله ذکی و عبدالحلیم نوروزی به حیث معاونان امنیت ملی تعیین شد

معاون-شورای-امنیت-450x300فیض الله ذکی، از اعضای ارشد حزب جنبش ملی و از چهره‌های نزدیک به جنرال “عبدالرشید دوستم” و عبدالحلیم نوروزی براساس فرمان رئیس جمهور غنی به حیث معاونان شورای امنیت ملی افغانستان تعیین شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، براساس فرمان رئیس جمهور غنی “فیض الله زکی” به عنوان معاون شورای امنیت ملی در امور داخلی و “عبدالحکیم نورزی” به عنوان معاون شورای امنیت ملی در امور مردمی و سیاسی تعیین شده اند.

معاونان جدید شورای امنیت ملی امروز در یک مراسم رسمی که در آن رئیس، معاونین و اعضای دفتر شورای امنیت ملی حضور داشتند، به کارمندان این نهاد معرفی گردیدند.

محمد حنیف اتمر رییس شورای امنیت ملی در این مراسم گفت که در شورای امنیت ملی یک تیم کاری حرفه ای و مسلکی جمع گردیده و افزود که معاونان جدید، این نهاد را بیش از گذشته قوی تر خواهد ساخت.

پیش از این سلیمان کاکر به حیث معاون سیاسی و محمد ابراهیم قاسمی به عنوان معاون دوم این نهاد کار می کرد و اکنون تعداد معاونین ریاست شورای امنیت ملی به چهار تن می رسد.

فیض الله زکی از چهره های نزدیک به جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری می باشد. پیش از این آقای ذکی به حیث مشاور رییس جمهور ایفای وظیفه می کرد.

ذکی ۵۸ ساله از قوم ازبک است و مدرک کارشناسی خود را در رشته زمین شناسی از دانشگاه کابل گرفته است.

Author

About Author