فرنود؛موسس کابل بانک در زندان بگرام درگذشت

۳ سنبله ۱۳۹۷

پولیس کابل خبر داده است که شیرخان فرنود موسس کابل بانک روز گذشته(2 سنبله) در زندان بگرام به دلیل ایست قلبی درگذشته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سخنگوی پولیس کابل گفته است که شیرخان فرنود حوالی ساعت 9 صبح روز گذشته به دلیل حمله قلبی درگذشت و جنازه اش برای بررسی به طب عدلی منتقل شده است.

اما نزدیکان شیرخان فرنود میگویند که دلیل مرگ او برای شان مشکوک است زیرا مسوولین زندان بگرام حرف های ضد و نقص در این خصوص گفته اند.

در همین حالی یک منبع که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری خاورمیانه گفت که دلیل مرگ شیرخان فرنود ایست قبلی نیست بلکه به او زهر خورانده شده است.

شیر خان فرنود با تاسیس کابل بانک در سال 2004 سیستم بانک داری خصوصی را در افغانستان عرضه کرد و در مدت کوتاهی هزاران مشتری پیدا کرد.

اما در سال 2010 بانک مرکزی مسوولیت کابل بانک را به عهده گرفت و اعلام کرد که سهام داران این بانک مقدار هنگفت از سپرده های پولی مردم را قرضه گرفته و این بانک به بحران مالی مواجه شده است.

به دنبال نشر این خبر مشتریان بانک خصوصی “کابل بانک” برای نقد کردن پول های شان مراجعه کردند و این امر سبب شد بحث نا پدید شدن 900 میلیون دالر به میان باید که در پیوند به این موضوع شیرخان فرنود از سوی لوی سارنوالی به 5 سال زندان و پرداخت 334 میلیون دالر محکم شد اما در سال 2014 زمانیکه دوباره پرونده کابل بانک به بررسی گرفته شد فرنود به حکم رییس جمهوری غنی به 10 سال زندان محکوم شد.

از سوی هم  به باور عده ای فرنود رییس کابل بانک برای این که در میان ارکان قدرت راه پیدا کنند شتاب زده از سپرده های پولی هزاران مشتری این بانک بدون اینکه از کسی امضا بگیرد به مقامات ارشد حکومتی قرضه داد و در زمان محاکمه اش هم از کسی نام نبرد و به زبان نیاورد که پول ها را در کجا مصرف کرده است.

شیرخان فرنود محاکمه شد تا از افشا عاملان اصلی قضیه ورشکستگی کابل بانک که مقامات ارشد یا هم از نزدیکان و خانواده های مقامات ارشد حکومتی بود جلوگیری شود.

شیرخان فرنود، موسس کابل بانک، زندان بگرام، درگذشت، ایست قلبی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.