فرمانده پولیس ولسوالی غورماچ با سربازانش به دست طالبان اسیر شد

۲۸ میزان ۱۳۹۴

n00072028-bمقامات محلی ولایت فاریاب از اسارت فرمانده پولیس ولسوالی غورماچ این ولایت با ۱۸ سربازش به دست طالبان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالباقی هاشمی رییس شورای ولایتی فاریاب گفته است که عبدالمجيد گليمبافی بعد از ظهر روز دوشنبه (۲۷ میزان) با هژده سربازش بدست طالبان اسير شده است.

آقای هاشمی می گويد كه تا هنوز بيشتر از بيست تن از نيروهای امنيتی در گيری های ولسوالی غورماچ فارياب كشته شده اند. مسوولين امنيتی در فارياب در اينباره ابراز نظر نكرده اند.

در همين حال؛ داكتر نقيب فايق، نماينده مردم فارياب در شورای ملی می گويد فرمانده ولسوالی غورماچ همراه با بيست و پنج سرباز ديگر به دليل عدم حمايت هوايی، اسير طالبان شده است.

تا هنوز گروه طالبان در پيوند به اين رويداد به رسانه ها ابراز نظر نكرده اند.

اسیر،

سربازش،

طالبان،

غورماچ،

فرمانده،

ولسوالی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed