غصب صدها جریب زمین کارخانه قند بغلان از سوی زورمندان

۴ جدی ۱۳۹۵

کارخانه قند بغلان که دهه های پیش میلیون ها افغانی عاید داشت و نیازمندی شکر شهروندان کشور را تامین می کرد و یگانه کارخانه تولید شکر در کشور به حساب می آمد، حالا با رکود مواجه شده و صدها جریب زمین ملکیت آن را زورمندان محلی غصب کرده اند.

مسؤلان کارخانه قند بغلان می گویند، تاکنون حکومت نتوانسته است زمین های ملکیت این کارخانه را از نزد زورمندان دوباره بگیرد.

غلام سخی سرپرست کارخانه قند بغلان به خبرگزاری خاورمیانه گفت که مجموع زمین های ملکیت این کارخانه، به 4090 جریب زمین میرسد و قبلاً در این زمین ها لبلبو کشت و از آن در تولید شکر استفاده می گردید؛ اما این زمین ها از سالها بدینسو از سوی زورمندان غصب شده و عواید آن به جیب این افراد واریز می گردد.

به گفته سخی، غصب زمین های کارخانه، عدم توجه حکومت و دلسردی کشاورزان در کشت لبلبو باعث گردیده است که تولیدات آن کاهش یابد و این کارخانه راکد بماند.

در حالی سرپرست کارخانه قند بغلان این اظهارات را بیان می کند که امروز (4جدی) تولیدات فصلی کارخانه با جمع آوری 3633 تُن لبلبو آغاز شد.

مسؤلان این کارخانه می گویند، کار تولید به مدت 20 روز بگونه 24 ساعته ادامه پیدا می کند و در آن 300 نفر کارگر مصروف هستند و از این مقدار لبلبوی تهیه شده؛ حدود 6500 بوری شکر تولید می شود.

ولسوال بغلان مرکزی نیز غصب زمین های مکلیت کارخانه قند بغلان را از سوی زورمندان محلی تائید می کند و می گوید، بنابر فیصله مقام های حکومتی در مرکز کشور، بازپس گیری این زمین ها از نزد زورمندان آغاز شده است.

گوهرخان بابری ولسوال بغلان مرکزی به خاورمیانه گفت که در طی دو سال اخیر 1220 جریب زمین این کارخانه از نزد غاصبین بازپس گرفته شده و تلاش ها برای بازپس گیری زمین های متباقی نیز ادامه دارد.

کارخانه قند بغلان

خبرگزاری خاورمیانه

ولسوال بغلان مرکزی از کشاورزان بغلان خواست که بخاطر فعال نگهداشتن این کارخانه، زمین های شان را لبلبو بکارند و در بلند رفتن عایدات داخلی کشور سهیم شوند.

به گفته وی، اگر مواد خام این کارخانه که از زمین های کشاورزان و ملکیت شخصی این کارخانه بدست میاید بگونه وافر پیدا شود احتیاجات مردم از خرید شکر خارجی مرفوع می گردد و از تولیدات با کیفیت این کارخانه مستفید می شوند.

در عین حال بزرگان قومی بغلان از بهر بی توجهی حکومت در تأمین امنیت، ترمیم و فعال نگهداشتن این کارخانه به شدت انتقاد می کنند.

ارباب فرامرز یکی از بزرگان قومی ولسوالی بغلان مرکزی در روز آغاز کار موسمی کارخانه قند گفت که پایین بودن قیمت حاصلات زراعتی و عدم همکاری حکومت در قبال قرضه دهی برای کشاورزان باعث کاهش حاصلات زراعتی و دلسردی زمین داران شده است.

این بزرگ قومی می گوید، اگر در آغاز فصل کشت، کشاورزان از سوی حکومت حمایت شوند، می توانند دوباره در احیای کارخانه شکر نقش داشته باشند.

کارخانه قند بغلان در سال 1317 پایه گذاری گردید و از سوی کشور آلمان ساخته شد و تا آغاز جنگ، نزدیک به یک هزار نفر در آن کار میکرد و سالانه در حدود 120 هزار تُن لبلبو در آن پروسس و از آن شکر تولید می شد.

این کارخانه پس از آغاز جنگ راکد ماند و بخش هایی از آن در اثر اصابت گلوله های سبک و سنگین تخریب گردید، تا اینکه در سال 1385 دوباره از سوی آلمانی ها ترمیم و در سال 1392 قرار داد آن ختم و دوباره به دولت افغانستان سپرده شد.

محراب الدین ابراهیمی

بغلان

غصب زمین

کارخانه قند

لبلبو


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.