غزه در بحران بزرگ اقتصادی

۲۱ دلو ۱۳۹۲

اوضاع اقتصاد نوار غزه در سال‌های اخیر در نتیجه محاصره این منطقه توسط اسرائیل و بسته شدن گذرگاه‌های ورودی به این منطقه وخیم‌تر شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از پرس تی وی، به دلیل محاصره این منطقه از سال ۲۰۰۷ که بیش از یک میلیون و هفتصد هزار ساکن دارد، بسیاری از شرکت‌ها ورشکسته و برخی مغازه‌ها نیز بسته شده است.

گذرگاه کرم شالوم، تنها گذرگاه تجاری غزه نیز بیش از ۱۵۰ روز در سال گذشته بسته بود.

دفتر سازمان ملل در هماهنگی امور انسان دوستانه، گفته است که در زمان ساعت‌های عادی عبور و مرور از گذرگاه کرم شالوم، تنها یک سوم از مردم غزه باید از این راه، رفت و آمد کنند.

پیش از محاصره نوار غزه توسط اسرائیل، هر هفته حدود ۳۰۰۰ موترباربری از طریق معبر کرم شالوم، وارد غزه می‌شد. در حال حاضر، این رقم به ۹۰۰ موترباربری در هر هفته رسیده است.

مردم فلسطین میگویند: بسته شدن این گذرگاه، کسب و کار ما را فلج کرده است. در طول این به اصطلاح ساعات کار، تنها این گذرگاه برای زمان محدودی باز است. برای این که اقتصاد این منطقه بهبود یابد باید گذرگاه کرم شالوم، دایما باز باشد.

غزه از سه گذرگاه دیگر نیز استفاده می‌کرد، ولی این گذرگا‌ه‌ها در سال‌های اخیر به بهانه‌های امنیتی توسط اسرائیل بسته شده است.

معین رجال، استاد اقتصاد گفت که اقتصاد غزه با برداشتن محاصره و بازگشایی همه معابر و گذرگاه‌ها، بهبود خواهد یافت.

رجال تاکید کرد: اسرائیل، به طور یک جانبه، گذرگاه کرم شالوم را برای مدت پنج ماه در سال ۲۰۱۳ بست. بسته شدن گذرگاه همزمان با تخریب تونل‌ها بین غزه و مصر، این منطقه فلسطینی را از کالاهای اساسی محروم کرده و وضعیت اقتصادی را در مناطق محاصره شده وخیم‌تر کرده است.

آسیایی

اقتصاد

اقتصادی

بحران

غزه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.