اسد ۲۳, ۱۳۹۹

علما و دانشمندان عربستان: زنان حیوانات پستاندار مثل بز و شتر اند

اعتراض دمشق به اقدامات تروريستي مبلغان سعودي

اعتراض دمشق به اقدامات تروریستی مبلغان سعودی

شماری از مفتی ها و دانشمندان عربستان سعودی همزمان با فرا رسیدن هشت مارچ روز جهانی زن، فتوای جدیدی را صادر کردند که براساس آن زنان حیوانات پستاندار مثل بز و شتر اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، برخی  از  مفتی ها و دانشمندان عربستان سعودی چند ساعت قبل از مراسم جهانی روز زن، کشف کردند که زنان از دسته پستانداران هستند و همانند بز و شتر از حقوقی بهره مندند.

این برای اولین بار است که مفتی ها و دانشمندان عربستان سعودی جایگاه زنان را در ردیف حیوانات پستاندار مثل بز و شتر قرار داده و قبل از این از دیدگاه مفتی های سعودی زنان در عربستان اشیائی بی روح در منزل محسوب می شدند.

با این حال «کولت تورکوت» سخنگوی جمعیت ” زن, آزادی , اقدام ” ضمن ابراز خوشحالی از این اقدام مفتی ها و دانشمندان سعودی اعلام کرد امروز زیباترین روز زندگی من است چرا که پیش از این زنان در عربستان اشیائی بی روح در منزل محسوب می شدند اما اکنون با پیشرفت به مرتبه بز و شتر رسیده اند !

وی ضمن بیان اینکه زنان عربستانی باید مدت زیادی را منتظر بمانند تا به درجه انسان برسند اعلام کرد وضعیت آنها الان که مرتبه حیوان رسیده اند اندکی بهتر شده است.

همچنین جمعیت های مدافع حقوق زنان در جهان این پژوهش مفتی ها و دانشمندان عربستان را تاریخی توصیف کرده اند.