عطا محمد نور با استاد محمد محقق در کابل دیدار کرد

۲۱ اسد ۱۳۹۵

13886883_753339771475696_709095332324098920_nسترجنرال استاد عطا محمد نور، والی بلخ  و استاد حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در کابل دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عطا محمد نور که در حال حاضر در کابل به سر میبرد روز پنجشنبه به اقامتگاه استاد حاجی محمد محقق آمده با او در باره آخرین تحولات کشور صحبت کردند.

رئيس عمومى شوراى اجرايى جمعيت اسلامى با معاون رياست اجرایی حكومت و رهبر حزب وحدت اسلامى مردم افغانسان، در مورد وضعيت جارى كشور، رايزنى كردند.

در این دیدار هردو جانب از نگرانى هاى مردم، گسترش نا امنى و رفتن كشور بسوى بحران، ابراز نگرانى نموده، طرح ها و راه حل هاى آينده را بررسى نمودند.

دیدار با محقق

عطا محمد

کابل

معاون ریاست اجرایی

نور

والی بلخ


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed