اسد ۲۱, ۱۳۹۹

عطا محمد نور با استاد محمد محقق در کابل دیدار کرد

13886883_753339771475696_709095332324098920_nسترجنرال استاد عطا محمد نور، والی بلخ  و استاد حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در کابل دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عطا محمد نور که در حال حاضر در کابل به سر میبرد روز پنجشنبه به اقامتگاه استاد حاجی محمد محقق آمده با او در باره آخرین تحولات کشور صحبت کردند.

رئیس عمومى شوراى اجرایى جمعیت اسلامى با معاون ریاست اجرایی حکومت و رهبر حزب وحدت اسلامى مردم افغانسان، در مورد وضعیت جارى کشور، رایزنى کردند.

در این دیدار هردو جانب از نگرانى هاى مردم، گسترش نا امنى و رفتن کشور بسوى بحران، ابراز نگرانى نموده، طرح ها و راه حل هاى آینده را بررسى نمودند.